Cai thuốc ngay
Tử Vong & Bệnh Tật

Khói thuốc do người khác hút ở nhà hàng

Xuất bản Apr 21, 2022
Photo with no alt text

Nếu bạn đang dùng bữa ở ngoài trời tại nhà hàng và có người đang hút thuốc lá hoặc sử dụng thiết bị hút thuốc điện tử, bạn đang bị phơi nhiễm với khói thuốc độc hại do người khác hút1 hoặc hơi bình xịt.2 Nghe có vẻ điên rồ, vì hút thuốc và vaping trong nhà ở các nhà hàng bị cấm theo luật California,3 nhưng điều đó chỉ áp dụng cho các khu vực bên trong nhà, không phải ở ngoài trời. Trong khi nhà hàng có thể chọn cấm hút thuốc trong khu vực chỗ ngồi ngoài trời của họ, nhưng không có luật tiểu bang nào đòi hỏi điều đó. Việc này khiến nhiều người dân California có nguy cơ bị phơi nhiễm với khói thuốc và vape mỗi ngày, trong bữa ăn của họ.

Hơn 100 thành phố ở California đã ban hành luật Không Khói Thuốc ở nơi Ăn Uống Ngoài Trời và Quán Rượu trong Sân Hiên,4 và người dân California muốn nhiều hơn nữa. Tám mươi bốn phần trăm người dân California, bao gồm 66 phần trăm người hút thuốc, thích ăn uống trong một nhà hàng không khói thuốc với các khu vực ăn uống ngoài trời.5

Nếu nhà hàng chưa cung cấp bạn với một trải nghiệm nơi ăn uống hoàn toàn không khói thuốc, có thể cộng đồng của bạn nên lưu ý đến điểm này. Nếu bạn thích ăn uống ngoài trời không có khói thuốc độc hại, kiểm tra xem thành phố của bạn có chính sách về ăn uống ngoài trời không khói thuốc không. Nếu cho phép, hãy cân nhắc liên lạc với các nhà lãnh đạo cộng đồng địa phương của bạn về việc ban hành lệnh cấm hoặc nói chuyện với chủ nhà hàng tại địa phương của bạn về việc áp dụng chính sách hoàn toàn không khói thuốc.

  1. Cameron M, Brennan E, Durkin S et al. Secondhand Smoke Exposure (PM2.5) in Outdoor Dining Areas and Its Correlates. Tobacco Control Journal. 2010;19:19-23.
  2. World Health Organization. Electronic Nicotine Delivery Systems and Electronic Non-Nicotine Delivery Systems (ENDS/ENNDS). 2016.
  3. California Legislative Information. Labor Code Section 6404.5. leginfo.legislature.ca.gov. 1973.
  4. The Center for Tobacco Policy & Organizing. List of Municipalities That Restrict, Smoking in Outdoor Dining Areas, 2019.
  5. California Department of Public Health. California Adult Tobacco Survey, 2018.

Khám phá bằng chủ đề

Ngành thuốc lá chi hàng tỷ đô la cho những chiến thuật tiếp thị đầy toan tính và gây ảnh hưởng chính trị để họ có thể thu lợi từ cái chết và bệnh tật.
Tìm hiểu thêm
Đối với những người không sử dụng thuốc lá, vẫn có thể hứng những hậu quả chết người.
Tìm hiểu thêm
Ngành công nghiệp này xem thanh thiếu niên là “khách hàng thay thế” của họ. Ngành thuốc lá lôi kéo họ vào đường nghiện ngập và bệnh tật suốt đời.
Tìm hiểu thêm
Ngành công nghệ phân biệt chủng tộc này cố ý nhắm vào một số cộng đồng với những chiến lược quảng cáo và thông điệp lôi kéo chết người.
Tìm hiểu thêm
Không ai an toàn trước sự huỷ hoại môi trường16 và rủi ro sức khỏe từ chất thải thuốc lá và ô nhiễm nhựa.
Tìm hiểu thêm
Photo with no alt text

Quy trách nhiệm cho ngành thuốc lá

California đã bảo vệ mọi người từ các sản phẩm độc hại khác, và đã đến lúc ngành công nghiệp thuốc lá tuân theo các tiêu chuẩn tương tự.