Cai thuốc ngay
Photo with no alt text

Liên lạc với chúng tôi

Tất cả người dân California xứng đáng có cuộc sống khỏe mạnh, chi phí chăm sóc sức khỏe thấp, cộng đồng không thuốc lá và môi trường không có chất thải độc hại từ ngành thuốc lá. Chọn từ một trong những phương cách dưới đây để chúng tôi có thể phục vụ bạn tốt nhất.

Tìm cơ sở y tế tại địa phương

Có nhiều chương trình trên khắp tiểu bang. Những dịch vụ họ cung cấp có thể bao gồm:

  • Những chương trình hỗ trợ cai thuốc hoặc kết nối đến chương trình trong khu vực của bạn.
  • Trả lời thắc mắc hoặc ưu tư về dịch vaping trong giới thanh thiếu niên.
  • Thông tin và/hoặc hỗ trợ trong việc đối phó với khói thuốc hoặc hơi vape người khác hút trong cộng đồng.
  • Hỗ trợ thực hiện các chính sách không thuốc lá nơi công cộng.
  • Đảm bảo rằng các nhà bán lẻ thuốc lá tuân thủ luật cấp phép của tiểu bang và địa phương.
  • Giám sát các hoạt động của ngành thuốc lá trong cộng đồng.
  • Bạn có thể xem một thư mục trực tuyến (bằng tiếng Anh) liệt kê các dịch vụ cụ thể được thực hiện bởi từng chương trình, bao gồm các chương trình trên toàn tiểu bang cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo.
Photo with no alt text

Gửi Tin Nhắn Cho Chúng Tôi

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Nếu bạn có thắc mắc hoặc nhận xét, vui lòng hoàn thành biểu mẫu bên dưới. Chúng tôi nhận được số lượng lớn yêu cầu nhưng sẽ cố gắng hết sức để trả lời. Cảm ơn sự kiên nhẫn của bạn.
Bạn đã nghe về chúng tôi từ nguồn nào?

Liên kết với chúng tôi

Địa chỉ gửi thư
CA Department of Public Health CDIC/Tobacco Control Program Attention: UNDO Webmaster MS 7206 P.O. Box 997377 Sacramento, CA 95899-737

Thư Mục Tài Nguyên

Photo with no alt text

Quy trách nhiệm cho ngành thuốc lá

California đã bảo vệ mọi người từ các sản phẩm độc hại khác, và đã đến lúc ngành công nghiệp thuốc lá tuân theo các tiêu chuẩn tương tự.