Cai thuốc ngay
Photo with no alt text

Ngành thuốc lá biết chính xác những gì họ đang làm

Trong khi ngành thuốc lá thu lợi nhuận khổng lồ, người dân California phải trả một cái giá khủng khiếp.
Photo with no alt text

$30.9 triệu

Những gì ngành thuốc lá đã chi tiền trong năm 2021 để vận động hành lang nhằm làm suy yếu những quy định về sức khỏe cộng đồng.
Photo with no alt text

12x

Tại California, một cửa hàng bán ra thuốc lá cho 293 trẻ em - đó là các nhà bán lẻ thuốc lá 12x nhiều hơn so với Starbucks.
Photo with no alt text

110

Số người California chết hàng ngày do hậu quả của ngành thuốc lá. Cứ mỗi trường hợp tử vong lại có thêm 30 người mắc các bệnh liên quan đến thuốc lá - ngay cả khi họ không sử dụng thuốc lá.
Photo with no alt text

72%

Do ngành thuốc lá nhắm mục tiêu tích cực, khuyến mại giá, giảm giá và bỏ phiếu mua hàng, 72% người hút thuốc sống trong các cộng đồng có thu nhập thấp hơn.
Photo with no alt text

$41 triệu đô la

Chi phí ước tính cho các cơ quan công quyền California để thu dọn đầu lọc thuốc lá hàng năm.

Thiệt hại từ ngành thuốc lá

Ngành thuốc lá chi hàng tỷ đô la cho những chiến thuật tiếp thị đầy toan tính11 và gây ảnh hưởng chính trị12 để họ có thể thu lợi từ cái chết và bệnh tật.
Tìm hiểu thêm
Đối với những người không sử dụng thuốc lá, vẫn có thể hứng những hậu quả chết người.13
Tìm hiểu thêm
Ngành công nghiệp này xem thanh thiếu niên là “khách hàng thay thế” của họ.14 Ngành thuốc lá lôi kéo họ vào đường nghiện ngập và bệnh tật suốt đời.
Tìm hiểu thêm
Ngành công nghệ phân biệt chủng tộc này cố ý nhắm vào một số cộng đồng với những chiến lược quảng cáo và thông điệp lôi kéo chết người.15
Tìm hiểu thêm
Không ai an toàn trước sự huỷ hoại môi trường16 và rủi ro sức khỏe1718192021 từ chất thải thuốc lá và ô nhiễm nhựa.22
Tìm hiểu thêm
Photo with no alt text

Quy trách nhiệm cho ngành thuốc lá

California đã bảo vệ mọi người từ các sản phẩm độc hại khác,2728và đã đến lúc ngành công nghiệp thuốc lá tuân theo các tiêu chuẩn tương tự.
 1. Brownell KD, Warner KE. The perils of ignoring history: Big Tobacco played dirty and millions died. How similar is Big Food?. Milbank Q. 2009;87(1):259-294. doi:10.1111/j.1468-0009.2009.00555.x.
 2. Maloney J. Against All Odds, the U.S. Tobacco Industry Is Rolling in Money. The Wall Street Journal. https://www.wsj.com/articles/u-s-tobacco-industry-rebounds-from-its-near-death-experience-1492968698. April 27, 2017. Accessed March 11, 2019.
 3. Max W, Sung H-Y, Shi Y, & Stark B. The Cost of Smoking in California, 2009. San Francisco, CA: Institute for Health & Aging, University of California, San Francisco, 2014.
 4. A 501tax-exempt O, NW charitable organization 1300 LS, Washington S 200, info D 20005 telephone 857-0044. Tobacco Lobbying Profile. OpenSecrets. Accessed March 16, 2022. https://www.opensecrets.org/federal-lobbying/industries/summary?cycle=2021&id=A02.
 5. Tobacco Lobbying Profile • OpenSecrets. https://www.opensecrets.org/federal-lobbying/industries/summary?cycle=2021&id=A02. Accessed March 16, 2022.
 6. Healthy Stores for a Healthy Community. healthystoreshealthycommunity.com. https://healthystoreshealthycommunity.com/media-center/. Accessed March 21, 2022.
 7. California Dept. of Finance, Population Estimates and Projections (May 2020); U.S. Census Bureau, Population and Housing Unit Estimates (Jul. 2020).
 8. Starbucks map of America: Which states have the most locations? https://slate.com/business/2014/04/starbucks-map-of-america-which-states-have-the-most-locations.html. Accessed March 21, 2022.
 9. https://www.cdc.gov/tobacco/about/osh/program-funding/pdfs/california-508.pdf.
 10. Centers for Disease Control and Prevention. Fast Facts. cdc.gov. https://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/fast_facts/index.htm. Accessed March 23, 2022.
 11. https://truthinitiative.org/research-resources/targeted-communities/why-are-72-smokers-lower-income-communities.
 12. RELEASE: Assemblymembers Luz Rivas, Mark Stone, and Cottie Petrie-Norris Introduce Legislation to Ban Single-Use Vapes and Tobacco Filters [press release]. a74.asmdc.org. https://a74.asmdc.org/press-releases/20220125-release-assemblymembers-luz-rivas-mark-stone-and-cottie-petrie-norris. Published January 25, 2022. Accessed March 23, 2022.
 13. Governor Newsom Signs Legislation Making California First in the Nation to Ban Toxic Chemicals in Cosmetics [press release]. gov.ca.gov. https://www.gov.ca.gov/2020/09/30/governor-newsom-signs-legislation-making-california-first-in-the-nation-to-ban-toxic-chemicals-in-cosmetics/. Published September 30, 2020. Accessed March 23, 2022.
 14. Landmark California law bans 'forever chemicals' in products for infants, children [press release]. ewg.org. https://www.ewg.org/news-insights/news-release/2021/10/landmark-california-law-bans-forever-chemicals-products-infants. Published October 5, 2021. Accessed March 23, 2022.
 15. Federal Trade Commission. Federal Trade Commission Cigarette Report for 2020. Washington, D.C.: Federal Trade Commission. 2021.
 16. OpenSecrets. Industry Profile: Tobacco. Opensecrets.org. https://www.opensecrets.org/federal-lobbying/industries./summary?cycle=2021&id=A02. Accessed March 16, 2022.
 17. Office on Smoking and Health (US). The Health Consequences of Involuntary Exposure to Tobacco Smoke: A Report of the Surgeon General. Atlanta (GA): Centers for Disease Control and Prevention (US); 2006.
 18. R.J. Reynolds. Younger Adult Smokers: Strategies and Opportunities. https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/rkvk0045. 1984 February 29.
 19. Anderson SJ. Marketing of menthol cigarettes and consumer perceptions: a review of tobacco industry documents. Tob Control. 2011;20 Suppl 2(Suppl_2):ii20-ii28. doi:10.1136/tc.2010.041939.
 20. Break Free From Plastic. Branded Vol. III: Demanding corporate accountability for plastic pollution. 2020.
 21. Poma A, Vecchiotti G, Colafarina S, et al. In Vitro Genotoxicity of Polystyrene Nanoparticles on the Human Fibroblast Hs27 Cell Line. Nanomaterials (Basel). 2019;9(9):1299. Published 2019 Sep 11. doi:10.3390/nano9091299.
 22. Zarus GM, Muianga C, Hunter CM, Pappas RS. A review of data for quantifying human exposures to micro and nanoplastics and potential health risks. Sci Total Environ. 2021;756:144010. doi:10.1016/j.scitotenv.2020.144010.
 23. Jacob H, Besson M, Swarzenski PW, Lecchini D, Metian M. Effects of Virgin Micro- and Nanoplastics on Fish: Trends, Meta-Analysis, and Perspectives. Environ Sci Technol. 2020;54(8):4733-4745. doi:10.1021/acs.est.9b05995.
 24. Ziv-Gal A, Flaws JA. Evidence for bisphenol A-induced female infertility: a review (2007-2016). Fertil Steril. 2016;106(4):827-856. doi:10.1016/j.fertnstert.2016.06.027.
 25. Campanale C, Massarelli C, Savino I, Locaputo V, Uricchio VF. A Detailed Review Study on Potential Effects of Microplastics and Additives of Concern on Human Health. Int J Environ Res Public Health. 2020;17(4):1212. Published 2020 Feb 13. doi:10.3390/ijerph17041212.
 26. Belzagui F, Buscio V, Gutiérrez-Bouzán C, Vilaseca M. Cigarette butts as a microfiber source with a microplastic level of concern. Science of The Total Environment. 2021;762:144165. doi:10.1016/j.scitotenv.2020.144165.
 27. Governor Newsom Signs Legislation Making California First in the Nation to Ban Toxic Chemicals in Cosmetics [press release]. gov.ca.gov. https://www.gov.ca.gov/2020/09/30/governor-newsom-signs-legislation-making-california-first-in-the-nation-to-ban-toxic-chemicals-in-cosmetics/. Published September 30, 2020. Accessed March 23, 2022.
 28. Landmark California law bans 'forever chemicals' in products for infants, children [press release]. ewg.org. https://www.ewg.org/news-insights/news-release/2021/10/landmark-california-law-bans-forever-chemicals-products-infants. Published October 5, 2021. Accessed March 23, 2022.