Cai thuốc ngay
Photo with no alt text

Ngành thuốc lá: kỳ thị và định kiến có mục tiêu

Ngành thuốc lá giả vờ quan tâm đến công bằng xã hội, quyền công dân và những vấn đề văn hóa để thuyết phục một số cộng đồng nhất định15161718 – như người Da Đen và gốc Latinh, LGBTQ+ và người có thu nhập thấp – rằng ngành thuốc lá đứng bên họ. Trên thực tế, họ sử dụng tiếp thị lôi kéo và thậm chí còn phân phát các sản phẩm miễn phí để mồi chài người ta dùng các sản phẩm chết người của họ.19 Chiến lược của ngành thuốc lá, bắt nguồn từ phân biệt chủng tộc, kỳ thị người đồng tính và kỳ thị, gây hại một cách không cân xứng cho những cộng đồng lâu nay bị quên lãng trong lịch sử.

Tìm hiểu sự thật
CÁC CHIẾN DỊCH CỦA CHÚNG TÔI

Chúng ta không phải là lợi nhuận

Đã quá lâu, ngành công nghiệp thuốc lá đã giết chết cộng đồng Da đen một cách chiến lược với thuốc lá mùi bạc hà.20212223

Tìm hiểu thêm

Thiệt hại từ ngành thuốc lá

Ngành thuốc lá chi hàng tỷ đô la cho những chiến thuật tiếp thị đầy toan tính1 và gây ảnh hưởng chính trị2 để họ có thể thu lợi từ cái chết và bệnh tật.
Tìm hiểu thêm
Đối với những người không sử dụng thuốc lá, vẫn có thể hứng những hậu quả chết người.3
Tìm hiểu thêm
Ngành công nghiệp này xem thanh thiếu niên là “khách hàng thay thế” của họ.4 Ngành thuốc lá lôi kéo họ vào đường nghiện ngập và bệnh tật suốt đời.
Tìm hiểu thêm
Ngành công nghệ phân biệt chủng tộc này cố ý nhắm vào một số cộng đồng với những chiến lược quảng cáo và thông điệp lôi kéo chết người.5
Tìm hiểu thêm
Không ai an toàn trước sự huỷ hoại môi trường6 và rủi ro sức khỏe7891011 từ chất thải thuốc lá và ô nhiễm nhựa.12
Tìm hiểu thêm
Photo with no alt text

Quy trách nhiệm cho ngành thuốc lá

California đã bảo vệ mọi người từ các sản phẩm độc hại khác,1314 và đã đến lúc ngành thuốc lá tuân theo các tiêu chuẩn tương tự.
 1. Federal Trade Commission. Federal Trade Commission Cigarette Report for 2020. Washington, D.C.: Federal Trade Commission. 2021.
 2. OpenSecrets. Industry Profile: Tobacco. Opensecrets.org. https://www.opensecrets.org/federal-lobbying/industries/summary?cycle=2021&id=A02. Accessed March 16, 2022.
 3. Office on Smoking and Health (US). The Health Consequences of Involuntary Exposure to Tobacco Smoke: A Report of the Surgeon General. Atlanta (GA): Centers for Disease Control and Prevention (US); 2006.
 4. R.J. Reynolds. Younger Adult Smokers: Strategies and Opportunities. https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/rkvk0045. 1984 February 29.
 5. Anderson SJ. Marketing of menthol cigarettes and consumer perceptions: a review of tobacco industry documents. Tob Control. 2011;20 Suppl 2(Suppl_2):ii20-ii28. doi:10.1136/tc.2010.041939.
 6. Break Free From Plastic. Branded Vol. III: Demanding corporate accountability for plastic pollution. 2020.
 7. Poma A, Vecchiotti G, Colafarina S, et al. In Vitro Genotoxicity of Polystyrene Nanoparticles on the Human Fibroblast Hs27 Cell Line. Nanomaterials (Basel). 2019;9(9):1299. Published 2019 Sep 11. doi:10.3390/nano9091299.
 8. Zarus GM, Muianga C, Hunter CM, Pappas RS. A review of data for quantifying human exposures to micro and nanoplastics and potential health risks. Sci Total Environ. 2021;756:144010. doi:10.1016/j.scitotenv.2020.144010.
 9. Jacob H, Besson M, Swarzenski PW, Lecchini D, Metian M. Effects of Virgin Micro- and Nanoplastics on Fish: Trends, Meta-Analysis, and Perspectives. Environ Sci Technol. 2020;54(8):4733-4745. doi:10.1021/acs.est.9b05995.
 10. Ziv-Gal A, Flaws JA. Evidence for bisphenol A-induced female infertility: a review (2007-2016). Fertil Steril. 2016;106(4):827-856. doi:10.1016/j.fertnstert.2016.06.027.
 11. Campanale C, Massarelli C, Savino I, Locaputo V, Uricchio VF. A Detailed Review Study on Potential Effects of Microplastics and Additives of Concern on Human Health. Int J Environ Res Public Health. 2020;17(4):1212. Published 2020 Feb 13. doi:10.3390/ijerph17041212.
 12. Belzagui F, Buscio V, Gutiérrez-Bouzán C, Vilaseca M. Cigarette butts as a microfiber source with a microplastic level of concern. Science of The Total Environment. 2021;762:144165. doi:10.1016/j.scitotenv.2020.144165.
 13. Governor Newsom Signs Legislation Making California First in the Nation to Ban Toxic Chemicals in Cosmetics [press release]. gov.ca.gov. https://www.gov.ca.gov/2020/09/30/governor-newsom-signs-legislation-making-california-first-in-the-nation-to-ban-toxic-chemicals-in-cosmetics/. Published September 30, 2020. Accessed March 23, 2022.
 14. Landmark California law bans 'forever chemicals' in products for infants, children [press release]. ewg.org. https://www.ewg.org/news-insights/news-release/2021/10/landmark-california-law-bans-forever-chemicals-products-infants. Published October 5, 2021. Accessed March 23, 2022.
 15. Centers for Disease Control and Prevention. Tobacco Industry Marketing. cdc.gov. https://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/tobacco_industry/marketing/index.htm. Reviewed May 14, 2021. Accessed March 15, 2022.
 16. Yerger VB, Malone RE. African American leadership groups: smoking with the enemy. Tob Control. 2002;11(4):336–345. doi:10.1136/tc.11.4.336.
 17. Campaign for Tobacco-Free Kids. Tobacco Use and Hispanics. tobaccofreekids.org. https://www.tobaccofreekids.org/assets/factsheets/0134.pdf. Published December 20, 2021. Accessed March 24, 2022.
 18. Truth Initiative. How tobacco companies use experiential marketing. truthinitiative.org. https://truthinitiative.org/research-resources/tobacco-industry-marketing/how-tobacco-companies-use-experiential-marketing. Published June 26, 2018. Accessed March 15, 2022.
 19. Tobacco Control Legal Consortium. Evans v. Lorillard: A Bittersweet Victory Against the Tobacco Industry. https://www.publichealthlawcenter.org/sites/default/files/resources/tclc-Evans-v-Lorillard-case-study-2016.pdf. Updated August 2016. Accessed September 17, 2020.
 20. Robinson RG, Sutton CD, James DA, Orleans CT. Pathways to Freedom: Winning the Fight against Tobacco. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention: Atlanta, GA; 2003.
 21. Primack BA, Bost JE, Land SR, Fine MJ. Volume of tobacco advertising in African American markets: systematic review and meta-analysis. Public Health Rep. 2007;122(5):607-15.
 22. Resnick EA, Jackson KL, Barker DC, Chaloupka FJ. Cigarette Pricing Differs by U.S. Neighborhoods—A BTG Research Brief. Chicago, IL: Bridging the Gap Program, Health Policy Center, Institute for Health Research and Policy, University of Illinois at Chicago, 2012.
 23. Lee JG, Henriksen L, Rose SW, Moreland-Russell S, Ribisl KM. A Systematic Review of Neighborhood Disparities in Point-of-Sale Tobacco Marketing. Am J Public Health. 2015;105(9):e8-18.