Cai thuốc ngay
Photo with no alt text

Chất thải độc hại từ những sản phẩm của ngành thuốc lá tàn phá môi trường

Ngành thuốc lá muốn chúng ta tin rằng tàn thuốc và thuốc lá được tìm thấy trên mặt đất chỉ đơn giản là vấn đề xả rác. Họ muốn chúng ta lãng phí thời gian lắp đặt tàn gạt thuốc lá trong các thành phố và tổ chức các đợt dọn dẹp bãi biển.15161718192021 Nhưng những gì họ không muốn chúng ta biết là các sản phẩm của họ gây hại cho môi trường rất lâu trước khi bất kỳ ai hút thuốc hoặc vape.

Ngành thuốc lá là ngành gây ô nhiễm nhựa lớn nhất trên toàn cầu trong khi việc sản xuất và chế tạo trực tiếp góp phần gây ra biến đổi khí hậu22 và phá rừng.232425262728 Và các hóa chất độc hại trong các sản phẩm của họ khiến chúng gần như không thể được thải bỏ một cách an toàn.293031323334 Điểm mấu chốt: Không ai, và không nơi nào an toàn từ ngành thuốc lá.

Tìm hiểu sự thật
CÁC CHIẾN DỊCH CỦA CHÚNG TÔI

Lời Nói Dối Chết Người

Đầu lọc thuốc lá được làm từ vi nhựa35 – những sợi siêu nhỏ36 độc hại làm ô nhiễm chuỗi thức ăn và có thể tìm đường vào cơ thể chúng ta.3738

Tìm hiểu thêm

Thiệt hại từ ngành thuốc lá

Ngành thuốc lá chi hàng tỷ đô la cho những chiến thuật tiếp thị đầy toan tính1 và gây ảnh hưởng chính trị2 để họ có thể thu lợi từ cái chết và bệnh tật.
Tìm hiểu thêm
Đối với những người không sử dụng thuốc lá, vẫn có thể hứng những hậu quả chết người.3
Tìm hiểu thêm
Ngành công nghiệp này xem thanh thiếu niên là “khách hàng thay thế” của họ.4 Ngành thuốc lá lôi kéo họ vào đường nghiện ngập và bệnh tật suốt đời.
Tìm hiểu thêm
Ngành công nghệ phân biệt chủng tộc này cố ý nhắm vào một số cộng đồng với những chiến lược quảng cáo và thông điệp lôi kéo chết người.5
Tìm hiểu thêm
Không ai an toàn trước sự huỷ hoại môi trường6 và rủi ro sức khỏe7891011 từ chất thải thuốc lá và ô nhiễm nhựa.12
Tìm hiểu thêm
Photo with no alt text

Quy trách nhiệm cho ngành thuốc lá

California đã bảo vệ mọi người từ các sản phẩm độc hại khác,1314 và đã đến lúc ngành thuốc lá tuân theo các tiêu chuẩn tương tự.
 1. Federal Trade Commission. Federal Trade Commission Cigarette Report for 2020. Washington, D.C.: Federal Trade Commission. 2021.
 2. OpenSecrets. Industry Profile: Tobacco. Opensecrets.org. https://www.opensecrets.org/federal-lobbying/industries/summary?cycle=2021&id=A02. Accessed March 16, 2022.
 3. Office on Smoking and Health (US). The Health Consequences of Involuntary Exposure to Tobacco Smoke: A Report of the Surgeon General. Atlanta (GA): Centers for Disease Control and Prevention (US); 2006.
 4. RJ Reynolds. Younger Adult Smokers: Strategies and Opportunities. https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/rkvk0045. 1984 February 29.
 5. Anderson SJ. Marketing of menthol cigarettes and consumer perceptions: a review of tobacco industry documents. Tob Control. 2011;20 Suppl 2(Suppl_2):ii20-ii28. doi:10.1136/tc.2010.041939.
 6. Break Free From Plastic. Branded Vol. III: Demanding corporate accountability for plastic pollution. 2020.
 7. Poma A, Vecchiotti G, Colafarina S, et al. In Vitro Genotoxicity of Polystyrene Nanoparticles on the Human Fibroblast Hs27 Cell Line. Nanomaterials (Basel). 2019;9(9):1299. Published 2019 Sep 11. doi:10.3390/nano9091299.
 8. Zarus GM, Muianga C, Hunter CM, Pappas RS. A review of data for quantifying human exposures to micro and nanoplastics and potential health risks. Sci Total Environ. 2021;756:144010. doi:10.1016/j.scitotenv.2020.144010.
 9. Jacob H, Besson M, Swarzenski PW, Lecchini D, Metian M. Effects of Virgin Micro- and Nanoplastics on Fish: Trends, Meta-Analysis, and Perspectives. Environ Sci Technol. 2020;54(8):4733-4745. doi:10.1021/acs.est.9b05995.
 10. Ziv-Gal A, Flaws JA. Evidence for bisphenol A-induced female infertility: a review (2007-2016). Fertil Steril. 2016;106(4):827-856. doi:10.1016/j.fertnstert.2016.06.027.
 11. Campanale C, Massarelli C, Savino I, Locaputo V, Uricchio VF. A Detailed Review Study on Potential Effects of Microplastics and Additives of Concern on Human Health. Int J Environ Res Public Health. 2020;17(4):1212. Published 2020 Feb 13. doi:10.3390/ijerph17041212.
 12. Belzagui F, Buscio V, Gutiérrez-Bouzán C, Vilaseca M. Cigarette butts as a microfiber source with a microplastic level of concern. Science of The Total Environment. 2021;762:144165. doi:10.1016/j.scitotenv.2020.144165.
 13. Governor Newsom Signs Legislation Making California First in the Nation to Ban Toxic Chemicals in Cosmetics [press release]. gov.ca.gov. https://www.gov.ca.gov/2020/09/30/governor-newsom-signs-legislation-making-california-first-in-the-nation-to-ban-toxic-chemicals-in-cosmetics/. Published September 30, 2020. Accessed March 23, 2022.
 14. Landmark California law bans 'forever chemicals' in products for infants, children [press release]. ewg.org. https://www.ewg.org/news-insights/news-release/2021/10/landmark-california-law-bans-forever-chemicals-products-infants. Published October 5, 2021. Accessed March 23, 2022.
 15. Holm P. Ventilation Research – Overview by Types of Workplace: Philip Morris, 1998. http://legacy.library.ucsf.edu/tid/uhv70b00 (accessed 14 Aug 2009).
 16. Environmental Newsletter No. 30 Environmental Issue Tracking – Asia Pacific Region: Philip Morris, 1999.
 17. Tidy Britain Group. [Attitudes Towards Cigarette Disposal Outdoors]. Philip Morris, 1996.
 18. RJ Reynolds International. RJRI News Report. Wednesday, December 04, 1996: RJ Reynolds, 1996.
 19. PM Corporate Affairs: Robinson & Maites litter program development scope-of-work: Philip Morris, 1997. http://legacy.library.ucsf.edu/tid/bhm16c00 (accessed 14 Nov 2008).
 20. Corporate Affairs Gameplan: Philip Morris, 2002. http://legacy.library.ucsf.edu/tid/kir02c00 (accessed 2 Jul 2009).
 21. Stigler-Granados P, Fulton L, Nunez Patlan E, Terzyk M, Novotny TE. Global Health Perspectives on Cigarette Butts and the Environment. Int J Environ Res Public Health. 2019;16(10):1858. Published 2019 May 26. doi:10.3390/ijerph16101858.
 22. Hendlin YH, Bialous SA. The environmental externalities of tobacco manufacturing: A review of tobacco industry reporting. Ambio. 2020;49(1):17-34. doi:10.1007/S13280-019-01148-3/FIGURES/4.
 23. Break Free From Plastic. Branded Vol. III: Demanding corporate accountability for plastic pollution. 2020.
 24. Muller, Mike. 1978. Tobacco and the Third World: tomorrow’s epidemic?: A War on Want Investigation into the Production, Promotion, and Use of Tobacco in the Developing Countries.
 25. S. Chapman, Deputy Editor, Tobacco Control Journal, 1994; 3: 191-193 Tobacco and Deforestation in the Developing World).
 26. Kweyuth PHM. Tobacco expansion in Kenya – the socioecological losses. Tobacco Control Journal 1994: 3: 248-51).
 27. Waluye J. Environmental impact of tobacco growing in Tabora/Urambo, Tanzania. Tobacco Control 1994: 3: 252-4).
 28. Muwanga-Bayego H. Tobacco growing in Uganda: the environment and women pay the price. Tobacco Control 1994: 3: 255-6).
 29. http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/upload/hwmp_defininghw111.pdf.
 30. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3088407/pdf/tobaccocontrol40170.pdf.
 31. http://link.springer.com/article/10.1007/s10924-010-0258-0.
 32. http://www.tobaccoatlas.org/topic/environmental-harm/.
 33. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4129234/.
 34. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26369692.
 35. Belzagui F, Buscio V, Gutiérrez-Bouzán C, Vilaseca M. Cigarette butts as a microfiber source with a microplastic level of concern. Science of The Total Environment. 2021;762:144165. doi:10.1016/j.scitotenv.2020.144165.
 36. Slaughter E, Gersberg RM, Watanabe K, Rudolph J, Stransky C, Novotny TE. Toxicity of cigarette butts, and their chemical components, to marine and freshwater fish [published correction appears in Tob Control. 2011 Nov;20(6):418]. Tob Control. 2011;20 Suppl 1(Suppl_1):i25–i29. doi:10.1136/tc.2010.040170.
 37. Break Free From Plastic. Branded Vol. III: Demanding corporate accountability for plastic pollution. 2020.
 38. Poma A, Vecchiotti G, Colafarina S, et al. In Vitro Genotoxicity of Polystyrene Nanoparticles on the Human Fibroblast Hs27 Cell Line. Nanomaterials (Basel). 2019;9(9):1299. Published 2019 Sep 11. doi:10.3390/nano9091299 doi:10.1021/acs.est.6b01441.