Cai thuốc ngay
Photo with no alt text

Ngành thuốc lá là chúa về sự dối trá15

Ngành thuốc lá được xây dựng dựa trên sự thao túng và dối trá.16 Ngành thuốc lá chi hàng tỷ mỗi năm cho các chiến dịch quảng bá bóng bẩy,17 vận động hành lang chính trị,18 và tài trợ cho nghiên cứu khoa học riêng để họ có thể tiếp tục thu lợi nhuận và tránh trách nhiệm về những thiệt hại mà họ gây ra.19 Họ thao túng nồng độ nicotine trong các sản phẩm thuốc lá để làm tăng cơn nghiện.20 Và khi ung thư phổi có liên quan đến hút thuốc, họ đã tạo ra đầu lọc thuốc lá để lừa mọi người nghĩ rằng thuốc lá của họ an toàn hơn.2122 Giờ đây, ngành công nghiệp không trung thực này cho biết vapes có thể giúp những người hút thuốc bỏ thuốc lá23 trong khi lại tạo ra đại dịch vaping cho giới trẻ.24 Bạn có tin tưởng họ không?

Tìm hiểu sự thật
CÁC CHIẾN DỊCH CỦA CHÚNG TÔI

Câu chuyện về sự bất bình đẳng

Khi tiếp thị săn mồi được ngụy trang thành sự đồng cảm và hỗ trợ25, thì việc thu hút những nhóm người bị quên lãng lâu dài trong quá khứ trở nên dễ dàng hơn.

Tìm hiểu thêm

Thiệt hại từ ngành thuốc lá

Ngành thuốc lá chi hàng tỷ đô la cho những chiến thuật tiếp thị đầy toan tính1 và gây ảnh hưởng chính trị2 để họ có thể thu lợi từ cái chết và bệnh tật.
Tìm hiểu thêm
Đối với những người không sử dụng thuốc lá, vẫn có thể hứng những hậu quả chết người.3
Tìm hiểu thêm
Ngành công nghiệp này xem thanh thiếu niên là “khách hàng thay thế” của họ.4 Ngành thuốc lá lôi kéo họ vào đường nghiện ngập và bệnh tật suốt đời.
Tìm hiểu thêm
Ngành công nghệ phân biệt chủng tộc này cố ý nhắm vào một số cộng đồng với những chiến lược quảng cáo và thông điệp lôi kéo chết người.5
Tìm hiểu thêm
Không ai an toàn trước sự huỷ hoại môi trường6 và rủi ro sức khỏe7891011 từ chất thải thuốc lá và ô nhiễm nhựa.12
Tìm hiểu thêm
Photo with no alt text

Quy trách nhiệm cho ngành thuốc lá

California đã bảo vệ mọi người từ các sản phẩm độc hại khác,1314 và đã đến lúc ngành thuốc lá tuân theo các tiêu chuẩn tương tự.
 1. Federal Trade Commission. Federal Trade Commission Cigarette Report for 2020. Washington, D.C.: Federal Trade Commission. 2021.
 2. OpenSecrets. Industry Profile: Tobacco. Opensecrets.org. https://www.opensecrets.org/federal-lobbying/industries/summary?cycle=2021&id=A02. Accessed March 16, 2022.
 3. Office on Smoking and Health (US). The Health Consequences of Involuntary Exposure to Tobacco Smoke: A Report of the Surgeon General. Atlanta (GA): Centers for Disease Control and Prevention (US); 2006.
 4. RJ Reynolds. Younger Adult Smokers: Strategies and Opportunities. https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/rkvk0045. 1984 February 29.
 5. Anderson SJ. Marketing of menthol cigarettes and consumer perceptions: a review of tobacco industry documents. Tob Control. 2011;20 Suppl 2(Suppl_2):ii20-ii28. doi:10.1136/tc.2010.041939.
 6. Break Free From Plastic. Branded Vol. III: Demanding corporate accountability for plastic pollution. 2020.
 7. Poma A, Vecchiotti G, Colafarina S, et al. In Vitro Genotoxicity of Polystyrene Nanoparticles on the Human Fibroblast Hs27 Cell Line. Nanomaterials (Basel). 2019;9(9):1299. Published 2019 Sep 11. doi:10.3390/nano9091299.
 8. Zarus GM, Muianga C, Hunter CM, Pappas RS. A review of data for quantifying human exposures to micro and nanoplastics and potential health risks. Sci Total Environ. 2021;756:144010. doi:10.1016/j.scitotenv.2020.144010.
 9. Jacob H, Besson M, Swarzenski PW, Lecchini D, Metian M. Effects of Virgin Micro- and Nanoplastics on Fish: Trends, Meta-Analysis, and Perspectives. Environ Sci Technol. 2020;54(8):4733-4745. doi:10.1021/acs.est.9b05995.
 10. Ziv-Gal A, Flaws JA. Evidence for bisphenol A-induced female infertility: a review (2007-2016). Fertil Steril. 2016;106(4):827-856. doi:10.1016/j.fertnstert.2016.06.027.
 11. Campanale C, Massarelli C, Savino I, Locaputo V, Uricchio VF. A Detailed Review Study on Potential Effects of Microplastics and Additives of Concern on Human Health. Int J Environ Res Public Health. 2020;17(4):1212. Published 2020 Feb 13. doi:10.3390/ijerph17041212.
 12. Belzagui F, Buscio V, Gutiérrez-Bouzán C, Vilaseca M. Cigarette butts as a microfiber source with a microplastic level of concern. Science of The Total Environment. 2021;762:144165. doi:10.1016/j.scitotenv.2020.144165.
 13. Governor Newsom Signs Legislation Making California First in the Nation to Ban Toxic Chemicals in Cosmetics [press release]. gov.ca.gov. https://www.gov.ca.gov/2020/09/30/governor-newsom-signs-legislation-making-california-first-in-the-nation-to-ban-toxic-chemicals-in-cosmetics/. Published September 30, 2020. Accessed March 23, 2022.
 14. Landmark California law bans 'forever chemicals' in products for infants, children [press release]. ewg.org. https://www.ewg.org/news-insights/news-release/2021/10/landmark-california-law-bans-forever-chemicals-products-infants. Published October 5, 2021. Accessed March 23, 2022.
 15. Brownell KD, Warner KE. The perils of ignoring history: Big Tobacco played dirty and millions died. How similar is Big Food?. Milbank Q. 2009;87(1):259-294. doi:10.1111/j.1468-0009.2009.00555.x.
 16. Brownell KD, Warner KE. The perils of ignoring history: Big Tobacco played dirty and millions died. How similar is Big Food?. Milbank Q. 2009;87(1):259-294. doi:10.1111/j.1468-0009.2009.00555.x.
 17. Federal Trade Commission. Cigarette Report for 2018. Issued December 2019.
 18. Tobacco Lobbying Profile • OpenSecrets. https://www.opensecrets.org/federal-lobbying/industries/summary?cycle=2021&id=A02. Accessed March 16, 2022.
 19. De R. Juul Bought an Issue of a Science Journal. Here’s What the uhh... Studies Say. VICE. https://www.vice.com/en/article/93yney/juul-bought-an-issue-of-a-science-journal-heres-what-the-uhh-studies-say. Published July 9, 2021. Accessed march 15, 2022.
 20. Truth Initiative. How Big Tobacco made cigarettes more addictive. truthintiative.org. https://truthinitiative.org/research-resources/harmful-effects-tobacco/how-big-tobacco-made-cigarettes-more-addictive. Published January 23, 2018. Accessed March 24, 2022.
 21. Proctor RN. Golden Holocaust: Origins of the Cigarette Catastrophe and the Case for Abolition. Berkeley, CA: University of California Press. 2011.
 22. Harris B. The intractable cigarette 'filter problem'. Tob Control. 2011;20 Suppl 1(Suppl_1):i10-i16. doi:10.1136/tc.2010.040113.
 23. U.S. Food and Drug Administration. FDA warns JUUL Labs for marketing unauthorized modified risk tobacco products, including in outreach to youth [press release]. fda.gov. https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-warns-juul-labs-marketing-unauthorized-modified-risk-tobacco-products-including-outreach-youth. Published September 9, 2019. Accessed March 15, 2022.
 24. U.S. Surgeon General. Surgeon General’s Advisory on E-cigarette Use Among Youth. e-cigarettes.surgeongeneral.gov. 2018. Accessed April 18, 2019.
 25. Brownell KD, Warner KE. The perils of ignoring history: Big Tobacco played dirty and millions died. How similar is Big Food?. Milbank Q. 2009;87(1):259-294. doi:10.1111/j.1468-0009.2009.00555.x.