Cai thuốc ngay
Photo with no alt text

Ngành thuốc lá là chúa về sự dối trá15

Ngành thuốc lá được xây dựng trên nền tảng thao túng và dối trá.161718 Ngành thuốc lá chi hàng tỷ mỗi năm cho các chiến dịch quảng bá bóng bẩy, vận động chính trị hành lang, và tài trợ cho nghiên cứu riêng để tạo ra sự tin cậy cho những lời lừa dối mà họ không đáng có.1920 Ngành công nghiệp lừa dối này tuyên bố vape có thể giúp người hút thuốc lá cai thuốc, đồng thời lại tạo ra dịch bệnh vaping ở giới trẻ bằng cách nhắm mục tiêu vào trẻ em với các hương vị.21 Không chỉ vậy, thanh thiếu niên sử dụng vape có xu hướng sử dụng thuốc lá cao gấp ba lần.22 

Tất cả những mánh khóe này không có gì mới: Trong nhiều thập kỷ, ngành này đã thao túng hàm lượng nicotin trong các sản phẩm thuốc lá để làm tăng cơn nghiện.23 Và khi ung thư phổi có liên quan đến hút thuốc, họ đã kiến tạo “đầu lọc” để lừa mọi người nghĩ rằng thuốc lá an toàn hơn.2425

Ngành công nghiệp này không có ý định tuyệt chủng. Họ có thể đã biến đổi thành một dạng khác, nhưng họ vẫn lừa dối rao bán chứng nghiện ngập, bệnh tật và cái chết.262728

Tìm hiểu sự thật
CÁC CHIẾN DỊCH CỦA CHÚNG TÔI

Câu chuyện về sự bất bình đẳng

Khi tiếp thị săn mồi được ngụy trang thành sự đồng cảm và hỗ trợ25, thì việc thu hút những nhóm người bị quên lãng lâu dài trong quá khứ trở nên dễ dàng hơn.

Tìm hiểu thêm

Thiệt hại từ ngành thuốc lá

Ngành thuốc lá chi hàng tỷ đô la cho những chiến thuật tiếp thị đầy toan tính1 và gây ảnh hưởng chính trị2 để họ có thể thu lợi từ cái chết và bệnh tật.
Tìm hiểu thêm
Đối với những người không sử dụng thuốc lá, vẫn có thể hứng những hậu quả chết người.3
Tìm hiểu thêm
Ngành công nghiệp này xem thanh thiếu niên là “khách hàng thay thế” của họ.4 Ngành thuốc lá lôi kéo họ vào đường nghiện ngập và bệnh tật suốt đời.
Tìm hiểu thêm
Ngành công nghệ phân biệt chủng tộc này cố ý nhắm vào một số cộng đồng với những chiến lược quảng cáo và thông điệp lôi kéo chết người.5
Tìm hiểu thêm
Không ai an toàn trước sự huỷ hoại môi trường6 và rủi ro sức khỏe7891011 từ chất thải thuốc lá và ô nhiễm nhựa.12
Tìm hiểu thêm
Photo with no alt text

Quy trách nhiệm cho ngành thuốc lá

California đã bảo vệ mọi người từ các sản phẩm độc hại khác,1314 và đã đến lúc ngành thuốc lá tuân theo các tiêu chuẩn tương tự.
 1. Federal Trade Commission. Federal Trade Commission Cigarette Report for 2020. Washington, D.C.: Federal Trade Commission. 2021.
 2. OpenSecrets. Industry Profile: Tobacco. Opensecrets.org. https://www.opensecrets.org/federal-lobbying/industries/summary?cycle=2021&id=A02. Accessed March 16, 2022.
 3. Office on Smoking and Health (US). The Health Consequences of Involuntary Exposure to Tobacco Smoke: A Report of the Surgeon General. Atlanta (GA): Centers for Disease Control and Prevention (US); 2006.
 4. RJ Reynolds. Younger Adult Smokers: Strategies and Opportunities. https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/rkvk0045. 1984 February 29.
 5. Anderson SJ. Marketing of menthol cigarettes and consumer perceptions: a review of tobacco industry documents. Tob Control. 2011;20 Suppl 2(Suppl_2):ii20-ii28. doi:10.1136/tc.2010.041939.
 6. Break Free From Plastic. Branded Vol. III: Demanding corporate accountability for plastic pollution. 2020.
 7. Poma A, Vecchiotti G, Colafarina S, et al. In Vitro Genotoxicity of Polystyrene Nanoparticles on the Human Fibroblast Hs27 Cell Line. Nanomaterials (Basel). 2019;9(9):1299. Published 2019 Sep 11. doi:10.3390/nano9091299.
 8. Zarus GM, Muianga C, Hunter CM, Pappas RS. A review of data for quantifying human exposures to micro and nanoplastics and potential health risks. Sci Total Environ. 2021;756:144010. doi:10.1016/j.scitotenv.2020.144010.
 9. Jacob H, Besson M, Swarzenski PW, Lecchini D, Metian M. Effects of Virgin Micro- and Nanoplastics on Fish: Trends, Meta-Analysis, and Perspectives. Environ Sci Technol. 2020;54(8):4733-4745. doi:10.1021/acs.est.9b05995.
 10. Ziv-Gal A, Flaws JA. Evidence for bisphenol A-induced female infertility: a review (2007-2016). Fertil Steril. 2016;106(4):827-856. doi:10.1016/j.fertnstert.2016.06.027.
 11. Campanale C, Massarelli C, Savino I, Locaputo V, Uricchio VF. A Detailed Review Study on Potential Effects of Microplastics and Additives of Concern on Human Health. Int J Environ Res Public Health. 2020;17(4):1212. Published 2020 Feb 13. doi:10.3390/ijerph17041212.
 12. Belzagui F, Buscio V, Gutiérrez-Bouzán C, Vilaseca M. Cigarette butts as a microfiber source with a microplastic level of concern. Science of The Total Environment. 2021;762:144165. doi:10.1016/j.scitotenv.2020.144165.
 13. Governor Newsom Signs Legislation Making California First in the Nation to Ban Toxic Chemicals in Cosmetics [press release]. gov.ca.gov. https://www.gov.ca.gov/2020/09/30/governor-newsom-signs-legislation-making-california-first-in-the-nation-to-ban-toxic-chemicals-in-cosmetics/. Published September 30, 2020. Accessed March 23, 2022.
 14. Landmark California law bans 'forever chemicals' in products for infants, children [press release]. ewg.org. https://www.ewg.org/news-insights/news-release/2021/10/landmark-california-law-bans-forever-chemicals-products-infants. Published October 5, 2021. Accessed March 23, 2022.
 15. Brownell KD, Warner KE. The perils of ignoring history: Big Tobacco played dirty and millions died. How similar is Big Food?. Milbank Q. 2009;87(1):259-294. doi:10.1111/j.1468-0009.2009.00555.x.
 16. Brownell KD, Warner KE. The perils of ignoring history: Big Tobacco played dirty and millions died. How similar is Big Food?. Milbank Q. 2009;87(1):259-294. doi:10.1111/j.1468-0009.2009.00555.x.
 17. Truth Initiative. The 5 ways tobacco companies lied about the dangers of smoking cigarettes. https://truthinitiative.org/research-resources/tobacco-prevention-efforts/5-ways-tobacco-companies-lied-about-dangers-smoking. Published December 21, 2017. Accessed August 12, 2023.
 18. Advocacy Institute. Smoke & Mirrors: How the Tobacco Industry Buys & Lies Its Way to Power & Profits. Washington, D.C.: 1998.
 19. Federal Trade Commission. Cigarette Report for 2021. Accessed August 15, 2023. https://www.ftc.gov/system/files/ftc_gov/pdf/p114508cigarettereport2021.pdf
 20. Schick SF, Glantz SA. Old ways, new means: tobacco industry funding of academic and private sector scientists since the Master Settlement Agreement. Tob Control. 2007;16(3):157-64. doi: 10.1136/tc.2006.017186. "
 21. Goldenson NI, Shiffman S, Hatcher C, et al. Switching away from cigarettes across 12 months among adult smokers purchasing the JUUL System. Am J Health Behav. 2021;45(3):443-463. doi: 10.5993/AJHB.45.3.4
 22. Pierce JP, Chen R, Leas EC, White MM, Kealey S, Stone MD, Benmarhnia T, Trinidad DR, Strong DR, Messer K. Use of E-cigarettes and Other Tobacco Products and Progression to Daily Cigarette Smoking. Pediatrics. 2021;147(2):e2020025122. doi: 10.1542/peds.2020-025122.
 23. Truth Initiative. How Big Tobacco made cigarettes more addictive. Published January 23, 2018. Accessed March 24, 2022. https://truthinitiative.org/research-resources/harmful-effects-tobacco/how-big-tobacco-made-cigarettes-more-addictive
 24. Proctor RN. Golden Holocaust: Origins of the Cigarette Catastrophe and the Case for Abolition. Berkeley, CA: University of California Press. 2011.
 25. Harris B. The intractable cigarette 'filter problem'. Tob Control. 2011;20 Suppl 1(Suppl_1):i10-i16. doi:10.1136/tc.2010.040113.
 26. U.S. Department of Health and Human Services. The Health Consequences of Smoking: Nicotine Addiction: A Report of the Surgeon General. Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control, Center for Health Promotion and Education, Office on Smoking and Health, 1988.
 27. CDC. “Health Effects of Smoking and Tobacco Use.” Centers for Disease Control and Prevention, 28 Apr. 2020, www.cdc.gov/tobacco/basic_information/health_effects/index.htm#:~:text=Smoking%20causes%20cancer%2C%20heart%20disease.
 28. U.S. Department of Health and Human Services. The Health Consequences of Smoking—50 Years of Progress. A Report of the Surgeon General. Atlanta: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 2014
 29. Brownell KD, Warner KE. The perils of ignoring history: Big Tobacco played dirty and millions died. How similar is Big Food?. Milbank Q. 2009;87(1):259-294. doi:10.1111/j.1468-0009.2009.00555.x.