Cai thuốc ngay
Photo with no alt text

Bảo vệ những gì bạn yêu thích

Khi không ngừng theo đuổi lợi nhuận, ngành thuốc lá đang phá hủy nhiều thứ mà chúng ta yêu thích. Chúng tôi đang chiến đấu để bảo vệ những người và địa danh mà chúng ta yêu thích. Đây là cách bạn có thể trợ giúp.

8624

Thư đã được gửi

2480

Tweet đã được gửi

8658

Đã tải xuống hướng dẫn

Làm nên sự khác biệt với 3 lần nhấp chuột

Ngành thuốc lá gian dối phải chịu trách nhiệm. Hãy bày tỏ mối quan tâm của mình đến các quan chức địa phương để tạo ra sự khác biệt. Nhập tên, nơi sinh sống và email của bạn sẽ được chuyển đến thị trưởng hoặc những người giám sát quận hạt bằng tiếng Anh.

Chào Thị Trưởng,
Tên tôi là
từ

Ngành thuốc lá tham lam, phân biệt chủng tộc và chuyên thao túng đang hủy hoại những người và những nơi tôi yêu quý. Tôi phẫn nộ trước sự đau khổ, cái chết và sự tàn phá mà ngành công nghiệp không hề bị trừng phạt.

Các sản phẩm của ngành thuốc lá giết chết 110 người dân California mỗi ngày – bao gồm cả những người thậm chí không sử dụng sản phẩm thuốc lá nào. Cứ mỗi cái chết thì có thêm 30 người mắc một căn bệnh khủng khiếp liên quan đến thuốc lá. Sức khỏe của mọi người đang bị đe dọa bởi khói thuốc người khác hút và vape, nhưng những tác động không cân xứng mà các sản phẩm thuốc lá gây ra đối với các cộng đồng da màu và dân số có thu nhập thấp của chúng ta thật sự tàn khốc.

Tất cả những điều này thậm chí không đề cập đến sự hủy hoại môi trường do các sản phẩm của ngành thuốc lá gây ra. Từ vi nhựa đến hóa chất độc hại đến chất thải điện tử, những sản phẩm này đang góp phần trực tiếp vào biến đổi khí hậu và nạn phá rừng.

Tôi lấy làm tự hào khi cử tri California đã thực hiện bước tiến quan trọng trong cuộc chiến chống lại ngành thuốc lá bằng cách ủng hộ luật chấm dứt việc bán hầu hết các sản phẩm thuốc lá có hương vị, bao gồm vape và thuốc lá mùi bạc hà. Luật mới bảo vệ thế hệ mai sau và các cộng đồng mục tiêu khỏi sự nghiện ngập, cái chết và bệnh tật.

Cho dù với thành tích to lớn này, chúng tôi biết lòng tham không đáy của ngành thuốc lá. Trước đây, ngành thuốc lá đã nghĩ ra những cách mờ ám để vượt qua các nỗ lực y tế công cộng nhằm đặt lợi nhuận của họ lên trên mạng sống con người.

Tôi không thể nào ngó lơ và nhìn ngành thuốc lá phá hoại cộng đồng của mình. Đã đến lúc phải chấm dứt ảnh hưởng phá hoại của họ.

Kính bút,

Gửi tweet (bằng tiếng Anh)

Ngành thuốc lá muốn chúng ta nghĩ rằng việc bán các sản phẩm hủy hoại, làm ốm yếu và giết người là hoàn toàn bình thường. Một việc không thể chấp nhận được. Hãy nhắn dòng tweet để nói lên sự phẫn nộ của mình – vì đây là thời điểm để làm mới.

Tôi quan tâm về
Sự tàn phá môi trường của ngành thuốc lá có thể gây hại cho tất cả mọi người. Quá đủ nạn phá rừng và hóa chất độc hạ. Đã quá đủ vi nhựa trong đầu lọc thuốc lá và chất thải vape nguy hại. Người dân California xứng đáng được hưởng một cuộc sống bình thường mới. #LờiNóiDốiChếtNgười #ViNhựa

Liên kết với các một liên minh tại địa phương

Nhập mã bưu điện của mình để tìm hiểu cách hỗ trợ hoặc tham gia các tổ chức trong cộng đồng đang chống lại ngành thuốc lá trong lớp học, khu dân cư, khu chung cư và nhiều hoạt động khác.

 1. https://www.cdc.gov/tobacco/about/osh/program-funding/pdfs/california-508.pdf
 2. Centers for Disease Control and Prevention. Fast Facts. cdc.gov. https://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/fast_facts/index.htm. Accessed March 23, 2022.
 3. Centers for Disease Control and Prevention. Tobacco-Related Disparities. cdc.gov. https://www.cdc.gov/tobacco/disparities/index.htm. Reviewed December 3, 2021. Accessed March 24, 2022.
 4. Campaign for Tobacco Free Kids; American Lung Association; American Heart/Stroke Association; American Cancer Society; American Academy of Pediatrics. The Flavor Trap: How Tobacco Companies Are Luring Kids with Candy-Flavored E-Cigarettes and Cigars. Washington, DC: Campaign for Tobacco-Free Kids; 2017.
 5. Ambrose BK, Day HR, Rostron B, et al. Flavored Tobacco Product Use Among US Youth Aged 12-17 Years, 2013-2014. JAMA. 2015;314(17):1871–1873. doi:10.1001/jama.2015.13802.
 6. U.S. Surgeon General. Surgeon General’s Advisory on E-cigarette Use Among Youth. e-cigarettes.surgeongeneral.gov. 2018. Accessed April 18, 2019.
 7. Harris B. The intractable cigarette 'filter problem'. Tob Control. 2011;20 Suppl 1(Suppl_1):i10-i16. doi:10.1136/tc.2010.040113.
 8. Prata JC. Airborne microplastics: Consequences to human health?. Environ Pollut. 2018;234:115-126. doi:10.1016/j.envpol.2017.11.043.
 9. Choy CA, Robison BH, Gagne TO et al. The vertical distribution and biological transport of marine microplastics across the epipelagic and mesopelagic water column. Sci Rep. 2019;9:7843. doi: https://doi.org/10.1038/s41598-019-44117-2.
 10. United Nations Environment Programme. Plastic planet: How tiny plastic particles are polluting our soil. unep.org. https://www.unep.org/news-and-stories/story/plastic-planet-how-tiny-plastic-particles-are-polluting-our-soil. Published December 22, 2021. Accessed March 24, 2022.
 11. Smith M, Love DC, Rochman CM, Neff RA. Microplastics in Seafood and the Implications for Human Health. Curr Environ Health Rep. 2018;5(3):375-386. doi:10.1007/s40572-018-0206-z.
 12. Pauly JL, Stegmeier SJ, Allaart HA, et al. Inhaled cellulosic and plastic fibers found in human lung tissue. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 1998;7(5):419-428.
 13. Schwabl P, Köppel S, Königshofer P, et al. Detection of Various Microplastics in Human Stool: A Prospective Case Series. Ann Intern Med. 2019;171(7):453-457. doi:10.7326/M19-0618.
 14. Brownell KD, Warner KE. The perils of ignoring history: Big Tobacco played dirty and millions died. How similar is Big Food?. Milbank Q. 2009;87(1):259-294. doi:10.1111/j.1468-0009.2009.00555.x.
 15. World Health Organization, Tobacco and its environmental impact: an overview. 2017. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255574/9789241512497-eng.pdf. Accessed March 15, 2022.
 16. Van Schalkwyk MCI, Novotny TE, McKee M. No more butts. BMJ. 2019;367:l5890. Published 2019 Oct 23. doi:10.1136/bmj.l5890.
 17. Hendlin YH. Alert: Public Health Implications of Electronic Cigarette Waste. Am J Public Health. 2018;108(11):1489-1490. doi:10.2105/AJPH.2018.304699.
 18. Federal Trade Commission. Federal Trade Commission Cigarette Report for 2020. Washington, D.C.: Federal Trade Commission. 2021.
 19. De R. Juul Bought an Issue of a Science Journal. Here’s What the uhh ... Studies Say. VICE. https://www.vice.com/en/article/93yney/juul-bought-an-issue-of-a-science-journal-heres-what-the-uhh-studies-say. Published July 9, 2021. Accessed march 15, 2022.
 20. OpenSecrets. Industry Profile: Tobacco. Opensecrets.org. https://www.opensecrets.org/federal-lobbying/industries/summary?cycle=2021&id=A02. Accessed March 16, 2022.
 21. https://www.cdc.gov/tobacco/about/osh/program-funding/pdfs/california-508.pdf.
 22. Centers for Disease Control and Prevention. Fast Facts. cdc.gov. https://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/fast_facts/index.htm. Accessed March 23, 2022.
 23. Villanti AC, Johnson AL, Ambrose BK, et al. Flavored Tobacco Product Use in Youth and Adults: Findings From the First Wave of the PATH Study (2013–2014). Am J Prev Med. 2017;53(2):139-151. doi:10.1016/J.AMEPRE.2017.01.026.
 24. Office of the U.S. Surgeon General. Know the Risks. E-cigarettes.surgeongeneral.gov. Retrieved March 11, 2019.
 25. Goriounova NA, Mansvelder HD. Short- and long-term consequences of nicotine exposure during adolescence for prefrontal cortex neuronal network function. Cold Spring Harb Perspect Med. 2012;2(12):a012120. Published 2012 Dec 1. doi:10.1101/cshperspect.a012120.
 26. Lee JG, Henriksen L, Rose SW, Moreland-Russell S, Ribisl KM. A Systematic Review of Neighborhood Disparities in Point-of-Sale Tobacco Marketing. Am J Public Health. 2015;105(9):e8-18.
 27. Yerger VB, Malone RE. African American leadership groups: smoking with the enemy. Tob Control. 2002;11(4):336–345. doi:10.1136/tc.11.4.336.