Cai thuốc ngay
KHI BẠN ĐANG ĐỌC TRANG NÀY

Ngành thuốc lá đang hủy hoại những người và những chỗ mà chúng ta yêu thích.

Và họ chi tiêu hàng tỷ đô la để thuyết phục chúng ta rằng đây là điều bình thường.1

Photo with no alt text
Photo with no alt text
Photo with no alt text
Photo with no alt text
Photo with no alt text
Photo with no alt text
CÁC CHIẾN DỊCH CỦA CHÚNG TÔI

Lời Nói Dối Chết Người

Đầu lọc thuốc lá được làm từ vi nhựa2 – những sợi siêu nhỏ độc hại có thể làm ô nhiễm chuỗi thức ăn của chúng ta3 và có thể tìm đường vào cơ thể chúng ta.45

Tìm hiểu thêm
CÁC CHIẾN DỊCH CỦA CHÚNG TÔI

Hương Vị Lôi Cuốn Trẻ Em

Thanh thiếu niên có xu hướng hút vape cao gấp 7 lần so với người lớn,67 và 96% sử dụng hương vị.8

Tìm hiểu thêm
CÁC CHIẾN DỊCH CỦA CHÚNG TÔI

Chúng Ta Không Phải Là Lợi Nhuận

Đã quá lâu, ngành thuốc lá đã giết chết cộng đồng Da Đen một cách chiến lược bằng thuốc lá mùi bạc hà.910

Tìm hiểu thêm (trang tiếng Anh)
Photo with no alt text

Những câu chuyện cá nhân về sự nguy hại từ khói thuốc người khác hút

Thiệt hại từ ngành thuốc lá

Ngành thuốc lá chi hàng tỷ đô la cho những chiến thuật tiếp thị đầy toan tính11 và gây ảnh hưởng chính trị12 để họ có thể thu lợi từ cái chết và bệnh tật.
Tìm hiểu thêm
Đối với những người không sử dụng thuốc lá, vẫn có thể hứng những hậu quả chết người.13
Tìm hiểu thêm
Ngành công nghiệp này xem thanh thiếu niên là “khách hàng thay thế” của họ.14 Ngành thuốc lá lôi kéo họ vào đường nghiện ngập và bệnh tật suốt đời.
Tìm hiểu thêm
Ngành công nghệ phân biệt chủng tộc này cố ý nhắm vào một số cộng đồng với những chiến lược quảng cáo và thông điệp lôi kéo chết người.15
Tìm hiểu thêm
Không ai an toàn trước sự huỷ hoại môi trường16 và rủi ro sức khỏe1718192021 từ chất thải thuốc lá và ô nhiễm nhựa.22
Tìm hiểu thêm
Photo with no alt text

Chúng tôi là ai

Là một chương trình của Bộ Y Tế Công Cộng California, chúng tôi đã thách thức ngành thuốc lá từ năm 1988. Công việc của chúng tôi bảo vệ môi trường, sửa chữa những bất công của ngành công nghiệp thuốc lá và đã cứu sống hơn 1 triệu người dân California – và còn tiếp tục nhiều hơn nữa.

Công việc của chúng tôi
Photo with no alt text

Quy trách nhiệm cho ngành thuốc lá

California đã bảo vệ mọi người từ các sản phẩm độc hại khác,2324 và đã đến lúc ngành công nghiệp thuốc lá tuân theo các tiêu chuẩn tương tự.

Thêm nhiều cách để cho ngành công nghiệp biết bạn đã hết sức chịu đựng
 1. Federal Trade Commission. Federal Trade Commission Cigarette Report for 2020. Washington, D.C.: Federal Trade Commission. 2021.
 2. Belzagui F, Buscio V, Gutiérrez-Bouzán C, Vilaseca M. Cigarette butts as a microfiber source with a microplastic level of concern. Science of The Total Environment. 2021;762:144165. doi:10.1016/j.scitotenv.2020.144165.
 3. Smith M, Love DC, Rochman CM, Neff RA. Microplastics in Seafood and the Implications for Human Health. Curr Environ Health Rep. 2018;5(3):375-386. doi:10.1007/s40572-018-0206-z.
 4. Schwabl P, Köppel S, Königshofer P, et al. Detection of Various Microplastics in Human Stool: A Prospective Case Series. Ann Intern Med. 2019;171(7):453-457. doi:10.7326/M19-0618.
 5. Cox KD, Covernton GA, Davies HL, Dower JF, Juanes F, Dudas SE. Human Consumption of Microplastics [published correction appears in Environ Sci Technol. 2020 Sep 1;54(17):10974]. Environ Sci Technol. 2019;53(12):7068-7074. doi:10.1021/acs.est.9b01517.
 6. Mirbolouk M, Charkhchi P, Kianoush S, et al. Prevalence and Distribution of E-Cigarette Use Among U.S. Adults: Behavioral Risk Factor Surveillance System, 2016. Ann Intern Med. 2018;169(7):429-438. doi:10.7326/M17-3440.
 7. Gentzke AS, Creamer M, Cullen KA, et al. Vital Signs: Tobacco Product Use Among Middle and High School Students — United States, 2011–2018. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2019;68(6):157-164. doi:10.15585/mmwr.mm6806e1.
 8. Zhu S-H, Braden K, Zhuang Y-L, Braden K, Gamst A, Cole AG, Wolfson T, Li S. (2021). Results of the Statewide 2019-20 California Student Tobacco Survey. San Diego, California: Center for Research and Intervention in Tobacco Control (CRITC), University of California San Diego.
 9. Anderson SJ. Marketing of menthol cigarettes and consumer perceptions: a review of tobacco industry documents. Tob Control. 2011;20 Suppl 2(Suppl_2):ii20-ii28. doi:10.1136/tc.2010.041939.
 10. Robinson RG, Sutton CD, James DA, Orleans CT. Pathways to Freedom: Winning the Fight against Tobacco. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention: Atlanta, GA; 2003.
 11. Federal Trade Commission. Federal Trade Commission Cigarette Report for 2020. Washington, D.C.: Federal Trade Commission. 2021.
 12. OpenSecrets. Industry Profile: Tobacco. Opensecrets.org. https://www.opensecrets.org/federal-lobbying/industries/summary?cycle=2021&id=A02. Accessed March 16, 2022.
 13. Office on Smoking and Health (US). The Health Consequences of Involuntary Exposure to Tobacco Smoke: A Report of the Surgeon General. Atlanta (GA): Centers for Disease Control and Prevention (US); 2006.
 14. RJ Reynolds. Younger Adult Smokers: Strategies and Opportunities. https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/rkvk0045. 1984 February 29.
 15. Anderson SJ. Marketing of menthol cigarettes and consumer perceptions: a review of tobacco industry documents. Tob Control. 2011;20 Suppl 2(Suppl_2):ii20-ii28. doi:10.1136/tc.2010.041939.
 16. Break Free From Plastic. Branded Vol. III: Demanding corporate accountability for plastic pollution. 2020.
 17. Poma A, Vecchiotti G, Colafarina S, et al. In Vitro Genotoxicity of Polystyrene Nanoparticles on the Human Fibroblast Hs27 Cell Line. Nanomaterials (Basel). 2019;9(9):1299. Published 2019 Sep 11. doi:10.3390/nano9091299.
 18. Zarus GM, Muianga C, Hunter CM, Pappas RS. A review of data for quantifying human exposures to micro and nanoplastics and potential health risks. Sci Total Environ. 2021;756:144010. doi:10.1016/j.scitotenv.2020.144010.
 19. Jacob H, Besson M, Swarzenski PW, Lecchini D, Metian M. Effects of Virgin Micro- and Nanoplastics on Fish: Trends, Meta-Analysis, and Perspectives. Environ Sci Technol. 2020;54(8):4733-4745. doi:10.1021/acs.est.9b05995
 20. Ziv-Gal A, Flaws JA. Evidence for bisphenol A-induced female infertility: a review (2007-2016). Fertil Steril. 2016;106(4):827-856. doi:10.1016/j.fertnstert.2016.06.027.
 21. Campanale C, Massarelli C, Savino I, Locaputo V, Uricchio VF. A Detailed Review Study on Potential Effects of Microplastics and Additives of Concern on Human Health. Int J Environ Res Public Health. 2020;17(4):1212. Published 2020 Feb 13. doi:10.3390/ijerph17041212.
 22. Belzagui F, Buscio V, Gutiérrez-Bouzán C, Vilaseca M. Cigarette butts as a microfiber source with a microplastic level of concern. Science of The Total Environment. 2021;762:144165. doi:10.1016/j.scitotenv.2020.144165.
 23. Governor Newsom Signs Legislation Making California First in the Nation to Ban Toxic Chemicals in Cosmetics [press release]. gov.ca.gov. https://www.gov.ca.gov/2020/09/30/governor-newsom-signs-legislation-making-california-first-in-the-nation-to-ban-toxic-chemicals-in-cosmetics/. Published September 30, 2020. Accessed March 23, 2022.
 24. Landmark California law bans 'forever chemicals' in products for infants, children [press release]. ewg.org. https://www.ewg.org/news-insights/news-release/2021/10/landmark-california-law-bans-forever-chemicals-products-infants. Published October 5, 2021. Accessed March 23, 2022.
 25. World Health Organization. Tobacco and its environmental impact: an overview. Geneva: World Health.
 26. Organization;2017.
 27. Belzagui F, Buscio V, Gutiérrez-Bouzán C, Vilaseca M. Cigarette butts as a microfiber source with a microplastic level of concern. Science of The Total Environment. 2021;762:144165. doi:10.1016/j.scitotenv.2020.144165.