Tin mới nhất
California cấm bán hầu hết các sản phẩm thuốc lá có hương vị.
Cai thuốc ngay
KHI BẠN ĐANG ĐỌC TRANG NÀY

Ngành thuốc lá đang hủy hoại những người và những chỗ mà chúng ta yêu thích.

Và họ chi tiêu hàng tỷ đô la để thuyết phục chúng ta rằng đây là điều bình thường.1

Photo with no alt text
CHIẾN DỊCH QUẢNG CÁO HIỆN TẠI

Địa Đàng Thuốc Lá

Ngành thuốc lá cố gắng quảng bá cho chúng ta một tương lai không khói thuốc. Sự lừa dối của họ vừa nguy hiểm, vừa chết người

Tìm hiểu sự thật
CÁC CHIẾN DỊCH CỦA CHÚNG TÔI

Lời Nói Dối Chết Người

Đầu lọc thuốc lá được làm từ vi nhựa11 – những sợi siêu nhỏ12 độc hại làm ô nhiễm chuỗi thức ăn và có thể tìm đường vào cơ thể chúng ta.1314

Tìm hiểu thêm
California cấm bán thuốc lá có hương vị.

Giã từ thuốc lá có hương vị. Chào đón cuộc sống khỏe mạnh.

Luật mới vừa chấm dứt việc bán hầu hết các sản phẩm thuốc lá có hương vị, bao gồm vape và thuốc lá mùi bạc hà, đồng thời giúp bảo vệ tất cả người dân California khỏi cơn nghiện chết người suốt đời – đặc biệt là con em chúng ta.

Hiểu luật lệ
Luật Mới cho Các Nhà Bán Lẻ Thuốc Lá

Bán thuốc lá có hương vị hiện thời là phạm pháp

Luật mới của California cấm các nhà bán lẻ bán hầu hết các sản phẩm thuốc lá có hương vị, bao gồm vape và thuốc lá mùi bạc hà. Tuân thủ luật pháp để tránh bị phạt – và cứu mạng sống con người.

Tuân theo luật pháp
Thuốc lá có hương vị và con em chúng ta

Ngành thuốc lá đã tạo ra dịch bệnh vaping ở giới trẻ như thế nào

Thanh thiếu niên có xu hướng vape 7 lần cao hơn so với người lớn,67 và 96% trong số họ sử dụng hương vị.8 Luật mới về thuốc lá có hương vị của California bảo vệ trẻ em khỏi chứng nghiện chết người suốt đời.

Học cách bảo vệ con em
Thuốc Lá Mùi Bạc Hà và Cộng Đồng Người Da Đen

Chúng Ta Không Phải Lợi Nhuận

Đã quá lâu, ngành thuốc lá đã giết chết cộng đồng Da Đen một cách chiến lược với thuốc lá mùi bạc hà.910 Luật mới về thuốc lá có hương vị của California hà khắc với những cơ sở bán lẻ thuốc lá – chứ không phải là những người sử dụng thuốc lá.

Tìm hiểu chi tiết (website tiếng Anh)

Những câu chuyện cá nhân về sự nguy hại từ khói thuốc người khác hút

Thiệt hại từ ngành thuốc lá

Ngành thuốc lá chi hàng tỷ đô la cho những chiến thuật tiếp thị đầy toan tính15 và gây ảnh hưởng chính trị16 để họ có thể thu lợi từ cái chết và bệnh tật.
Tìm hiểu thêm
Đối với những người không sử dụng thuốc lá, vẫn có thể hứng những hậu quả chết người.17
Tìm hiểu thêm
Ngành công nghiệp này xem thanh thiếu niên là “khách hàng thay thế” của họ.18 Ngành thuốc lá lôi kéo họ vào đường nghiện ngập và bệnh tật suốt đời.
Tìm hiểu thêm
Ngành công nghệ phân biệt chủng tộc này cố ý nhắm vào một số cộng đồng với những chiến lược quảng cáo và thông điệp lôi kéo chết người.19
Tìm hiểu thêm
Không ai an toàn trước sự huỷ hoại môi trường20 và rủi ro sức khỏe2122232425 từ chất thải thuốc lá và ô nhiễm nhựa.26
Tìm hiểu thêm
Photo with no alt text

Chúng tôi là ai

Là một chương trình của Bộ Y Tế Công Cộng California, chúng tôi đã thách thức ngành thuốc lá từ năm 1988. Công việc của chúng tôi bảo vệ môi trường, sửa chữa những bất công của ngành công nghiệp thuốc lá và đã cứu sống hơn 1 triệu người dân California – và còn tiếp tục nhiều hơn nữa.

Công việc của chúng tôi
Photo with no alt text

Quy trách nhiệm cho ngành thuốc lá

California đã bảo vệ mọi người từ các sản phẩm độc hại khác,2728 và đã đến lúc ngành công nghiệp thuốc lá tuân theo các tiêu chuẩn tương tự.

Thêm nhiều cách để cho ngành công nghiệp biết bạn đã hết sức chịu đựng
 1. Federal Trade Commission. Federal Trade Commission Cigarette Report for 2020. Washington, D.C.: Federal Trade Commission. 2021.
 2. Belzagui F, Buscio V, Gutiérrez-Bouzán C, Vilaseca M. Cigarette butts as a microfiber source with a microplastic level of concern. Science of The Total Environment. 2021;762:144165. doi:10.1016/j.scitotenv.2020.144165.
 3. Smith M, Love DC, Rochman CM, Neff RA. Microplastics in Seafood and the Implications for Human Health. Curr Environ Health Rep. 2018;5(3):375-386. doi:10.1007/s40572-018-0206-z.
 4. Schwabl P, Köppel S, Königshofer P, et al. Detection of Various Microplastics in Human Stool: A Prospective Case Series. Ann Intern Med. 2019;171(7):453-457. doi:10.7326/M19-0618.
 5. Cox KD, Covernton GA, Davies HL, Dower JF, Juanes F, Dudas SE. Human Consumption of Microplastics [published correction appears in Environ Sci Technol. 2020 Sep 1;54(17):10974]. Environ Sci Technol. 2019;53(12):7068-7074. doi:10.1021/acs.est.9b01517.
 6. Mirbolouk M, Charkhchi P, Kianoush S, et al. Prevalence and Distribution of E-Cigarette Use Among U.S. Adults: Behavioral Risk Factor Surveillance System, 2016. Ann Intern Med. 2018;169(7):429-438. doi:10.7326/M17-3440.
 7. Gentzke AS, Creamer M, Cullen KA, et al. Vital Signs: Tobacco Product Use Among Middle and High School Students — United States, 2011–2018. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2019;68(6):157-164. doi:10.15585/mmwr.mm6806e1.
 8. Zhu S-H, Braden K, Zhuang Y-L, Braden K, Gamst A, Cole AG, Wolfson T, Li S. (2021). Results of the Statewide 2019-20 California Student Tobacco Survey. San Diego, California: Center for Research and Intervention in Tobacco Control (CRITC), University of California San Diego.
 9. Anderson SJ. Marketing of menthol cigarettes and consumer perceptions: a review of tobacco industry documents. Tob Control. 2011;20 Suppl 2(Suppl_2):ii20-ii28. doi:10.1136/tc.2010.041939.
 10. Robinson RG, Sutton CD, James DA, Orleans CT. Pathways to Freedom: Winning the Fight against Tobacco. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention: Atlanta, GA; 2003.
 11. Federal Trade Commission. Federal Trade Commission Cigarette Report for 2020. Washington, D.C.: Federal Trade Commission. 2021.
 12. OpenSecrets. Industry Profile: Tobacco. Opensecrets.org. https://www.opensecrets.org/federal-lobbying/industries/summary?cycle=2021&id=A02. Accessed March 16, 2022.
 13. Office on Smoking and Health (US). The Health Consequences of Involuntary Exposure to Tobacco Smoke: A Report of the Surgeon General. Atlanta (GA): Centers for Disease Control and Prevention (US); 2006.
 14. RJ Reynolds. Younger Adult Smokers: Strategies and Opportunities. https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/rkvk0045. 1984 February 29.
 15. Anderson SJ. Marketing of menthol cigarettes and consumer perceptions: a review of tobacco industry documents. Tob Control. 2011;20 Suppl 2(Suppl_2):ii20-ii28. doi:10.1136/tc.2010.041939.
 16. Break Free From Plastic. Branded Vol. III: Demanding corporate accountability for plastic pollution. 2020.
 17. Poma A, Vecchiotti G, Colafarina S, et al. In Vitro Genotoxicity of Polystyrene Nanoparticles on the Human Fibroblast Hs27 Cell Line. Nanomaterials (Basel). 2019;9(9):1299. Published 2019 Sep 11. doi:10.3390/nano9091299.
 18. Zarus GM, Muianga C, Hunter CM, Pappas RS. A review of data for quantifying human exposures to micro and nanoplastics and potential health risks. Sci Total Environ. 2021;756:144010. doi:10.1016/j.scitotenv.2020.144010.
 19. Jacob H, Besson M, Swarzenski PW, Lecchini D, Metian M. Effects of Virgin Micro- and Nanoplastics on Fish: Trends, Meta-Analysis, and Perspectives. Environ Sci Technol. 2020;54(8):4733-4745. doi:10.1021/acs.est.9b05995
 20. Ziv-Gal A, Flaws JA. Evidence for bisphenol A-induced female infertility: a review (2007-2016). Fertil Steril. 2016;106(4):827-856. doi:10.1016/j.fertnstert.2016.06.027.
 21. Campanale C, Massarelli C, Savino I, Locaputo V, Uricchio VF. A Detailed Review Study on Potential Effects of Microplastics and Additives of Concern on Human Health. Int J Environ Res Public Health. 2020;17(4):1212. Published 2020 Feb 13. doi:10.3390/ijerph17041212.
 22. Belzagui F, Buscio V, Gutiérrez-Bouzán C, Vilaseca M. Cigarette butts as a microfiber source with a microplastic level of concern. Science of The Total Environment. 2021;762:144165. doi:10.1016/j.scitotenv.2020.144165.
 23. Governor Newsom Signs Legislation Making California First in the Nation to Ban Toxic Chemicals in Cosmetics [press release]. gov.ca.gov. https://www.gov.ca.gov/2020/09/30/governor-newsom-signs-legislation-making-california-first-in-the-nation-to-ban-toxic-chemicals-in-cosmetics/. Published September 30, 2020. Accessed March 23, 2022.
 24. Landmark California law bans 'forever chemicals' in products for infants, children [press release]. ewg.org. https://www.ewg.org/news-insights/news-release/2021/10/landmark-california-law-bans-forever-chemicals-products-infants. Published October 5, 2021. Accessed March 23, 2022.
 25. World Health Organization. Tobacco and its environmental impact: an overview. Geneva: World Health.
 26. Organization;2017.
 27. Belzagui F, Buscio V, Gutiérrez-Bouzán C, Vilaseca M. Cigarette butts as a microfiber source with a microplastic level of concern. Science of The Total Environment. 2021;762:144165. doi:10.1016/j.scitotenv.2020.144165.