Cai thuốc ngay

Chính sách riêng tư (Privacy policy)

Chào mừng bạn đến với trang web Undo, được điều hành bởi California Department of Public Health (Bộ Y tế California-CDPH). CDPH là chủ sở hữu duy nhất của thông tin được thu thập trên trang web này. Thông tin được thu thập cho mục đích phân tích số lượng khách truy cập sử dụng trang web này, coi thời gian khách ở lại trên trang web và những phần họ xem. Thông tin này được lưu trữ để tham khảo trong tương lai để hiểu sở thích và nhu cầu của khách truy cập của chúng tôi.

Trang web này sử dụng Google Analytics để theo dõi các thống kê này. Thông tin này sẽ không được giao dịch hoặc bán. Để biết đầy đủ Chính Sách Riêng Tư của Google, bấm here (vào đây). Trang web này chứa các liên kết đến các trang web khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc thực hành quyền riêng tư hoặc nội dung của các trang web đó.

Nếu bạn có thắc mắc hoặc ý kiến về việc thực hành quyền riêng tư của chúng tôi, muốn ngừng nhận thông tin từ chúng tôi, hoặc muốn loại bỏ, chỉnh sửa hoặc cập nhật thông tin bạn đã cung cấp cho chúng tôi qua trang web này, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi bằng cách gửi một email đến TCSwebmaster@cdph.ca.gov, hoặc bằng cách gửi thư đến:

California Department of Public Health
CDIC/Tobacco Control Section
MS 7206
P.O. Box 997377
Sacramento, CA 95899-7377

Nếu bạn muốn xóa bỏ, sửa đổi hoặc cập nhật thông tin, vui lòng cung cấp cho chúng tôi thông tin đầy đủ để xác định hồ sơ mà bạn muốn xóa bỏ, sửa đổi hoặc cập nhật. Chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện theo yêu cầu của bạn, nhưng chúng tôi không thể hứa sẽ làm như vậy.

Nếu bạn chọn gửi thông tin cho chúng tôi, thông tin sẽ được truyền qua đường dây an toàn đến cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Mọi thông tin cá nhân sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích được cung cấp và sẽ không được chia sẻ với thực thể khác ngoại trừ khi được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép.

Bằng cách truy cập bất cứ khu vực nào của trang web này, bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng dưới đây:

Bản quyền

Tất cả nội dung trên trang web này, bao gồm văn bản, bài viết, bài đăng trên bảng tin, hình ảnh, đồ họa, logo, nút biểu tượng, hình tượng, âm thanh, video, kiểu chữ, HTML và phần mềm (gọi chung là, “Content” [Nội dung]) là tài sản của CDPH hoặc nội dung nhà cung cấp nó và được bảo vệ bởi bản quyền và quyền sở hữu khác. Bạn không được sửa đổi, xóa bỏ, bỏ đi, gia tăng, thêm vào, xuất bản, truyền tải, tham gia vào việc chuyển nhượng hoặc bán, tạo các tác phẩm phái sinh từ, hiển thị, thực hiện hoặc bằng bất cứ cách nào khai thác bất cứ Nội Dung nào, toàn bộ hoặc một phần.

Nếu không có giới hạn cụ thể nào được hiển thị, bạn có thể sao chép các phần dành riêng của Nội Dung, miễn là (i) các bản sao chỉ được cho mục đích cá nhân, phi thương mại của bạn; (ii) bạn không được thay đổi tài liệu bằng bất cứ cách nào; và (iii) bạn không được bỏ đi hoặc thay đổi bất cứ thông báo nào có trong Nội Dung, như bản quyền, nhãn hiệu hoặc thông báo quyền sở hữu khác. Trừ khi như được quy định ở đây hoặc được cho phép bởi đặc quyền sử dụng hợp pháp theo luật bản quyền của Hoa Kỳ hoặc của nước ngoài, bạn không được sao chép, tải xuống, tải lên, đăng hoặc phân phối bất cứ phần nào của Nội Dung nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của CDPH hoặc nhà cung cấp nội dung của nó, bất cứ chủ sở hữu quyền tác giả hoặc quyền sở hữu khác nào. Ngoài ra, việc sử dụng bất cứ phần mềm Nội Dung nào sẽ được chi phối theo thỏa thuận cấp phép phần mềm đính kèm với phần mềm.

Nhãn Hiệu

Các nhãn hiệu trên trang web này không được sử dụng, sao chép, tái bản, tải lên, đăng tải, truyền tải, sửa đổi hoặc phân phối dưới bất cứ hình thức nào. Không có nội dung nào trên trang web này được hiểu là cấp bất cứ giấy phép hoặc quyền sử dụng bất cứ Nhãn Hiệu nào mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của CDPH.

Đệ Trình

CDPH coi trọng đối thoại với khách truy cập vào trang web này và hoan nghênh ý kiến của bạn. Tuy nhiên, vì lý do pháp lý, CDPH không thể và sẽ không chấp nhận hoặc xem xét các ý tưởng không được yêu cầu, mẫu sản phẩm, đề xuất phát triển sản phẩm, hình ảnh, minh họa hoặc thông tin và tài liệu liên quan (gọi chung là, “Submission” [Đệ trình]). Do đó, vui lòng đừng gửi Đệ trình tới CDPH. Nếu, bất chấp yêu cầu rõ ràng này, bạn gửi Đệ trình tới CDPH, Đệ trình sẽ được trả lại cho bạn mà không cần làm gì thêm hoặc hủy theo quyết định riêng của CDPH. CDPH không cần phải giữ bất cứ Đệ trình nào trong bí mật và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ việc sử dụng hoặc tiết lộ Đệ trình nào trước khi trả lại hoặc hủy bỏ.

Thông tin liên lạc

Bất cứ thông tin liên lạc nào bạn truyền tải đến trang web này, qua email hoặc bằng cách khác, bao gồm bất cứ câu hỏi, nhận xét, phản hồi, dữ liệu nào hoặc tương tự, sẽ được coi là không bảo mật và không có quyền sở hữu. Bằng cách truyền tải các thông tin liên lạc đó đến trang web này, bạn sẽ tự động thừa nhận hoặc bảo đảm rằng chủ sở hữu của các thông tin liên lạc đó đã cấp cho CDPH một giấy phép vĩnh viễn, không thể hủy bỏ, không độc quyền, miễn phí bản quyền, không bị hạn chế, có thể chuyển nhượng, giấy phép sử dụng toàn cầu, tái sản xuất, xuất bản, phiên dịch, giấy phép phụ, sao chép, phân phối, tạo các tác phẩm phát sinh, ngụ ý, hiển thị và thực hiện các thông tin liên lạc và tài liệu đó, toàn bộ hoặc một phần.

Nếu bạn gửi email cho chúng tôi, bạn có thể chọn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân hay không. Chúng tôi sử dụng thông tin đã cho để cải thiện dịch vụ của chúng tôi cho bạn hoặc để đáp ứng yêu cầu của bạn. Đôi khi chúng tôi chuyển tiếp email của bạn đến các nhân viên khác của Tiểu Bang, những người có thể giúp đỡ bạn tốt hơn, và nhân viên này có thể làm việc cho một cơ quan khác trong Tiểu Bang. Ngoại trừ các cuộc điều tra thực thi pháp luật được ủy quyền hoặc, theo yêu cầu của pháp luật, chúng tôi không chia sẻ email của chúng tôi với bất cứ tổ chức nào khác.

Nội Dung và Trang Web của Đệ Tam Nhân

Trang web này cung cấp các liên kết đến các trang web của đệ tam nhân như một sự thuận tiện. Các trang web của đệ tam nhân không chịu sự kiểm soát của CDPH và CDPH không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web đó hoặc bất cứ liên kết nào có trong các trang web đó. CDPH không chịu trách nhiệm và không đại diện, bảo đảm, giới thiệu, thừa nhận hay phê duyệt dưới bất cứ hình thức nào đối với các trang web của đệ tam nhân và nội dung của chúng. CDPH không chịu trách nhiệm sàng lọc, giữ trật tự, chỉnh sửa hoặc giám sát bất cứ Nội dung của đệ tam nhân nào có thể được đăng trên trang web này, ngay cả khi CDPH tự nguyện thực hiện các hoạt động đó. Nếu được thông báo về hành vi bị cáo buộc vi phạm, phỉ báng, gây thiệt hại, bất hợp pháp hoặc tấn công, CDPH có thể điều tra cáo buộc và xác định, theo quyết định riêng của mình, có nên xóa bỏ Nội dung đó khỏi trang web này hay không. Mặc dù đã nói ở trên, CDPH không thể đảm bảo chỉnh sửa kịp thời hoặc xóa bỏ nội dung nghi vấn sau khi đăng trên mạng. Theo đó, CDPH sẽ không chịu trách nhiệm cho hành động hoặc không hành động đối với hành vi, thông tin hoặc Nội dung của đệ tam nhân trên trang web này.

Khước Từ Trách Nhiệm

Trang web này được CDPH cung cấp trên một cơ sở “như thể trạng” và “như có sẵn”. CDPH không đại diện cho bất cứ loại nào, rõ ràng hay ngụ ý, về hoạt động hoặc độ tin cậy của trang web này, tính cách chính xác hoặc đầy đủ của bất cứ thông tin nào trên trang web này, hoặc sự sẵn có, chất lượng hoặc an toàn của bất cứ sản phẩm nào trên trang web này. Trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép, CDPH khước từ mọi bảo đảm về tính cách thương mại, thích hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm. Hơn nữa, CDPH không đảm bảo rằng trang web này và nội dung của nó không có vi-rút hoặc các thành phần gây hại khác.

Giới Hạn Trách Nhiệm

Trong mọi trường hợp, CDPH sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ thiệt hại, tổn thất, chi phí hoặc phí tổn nào phát sinh từ việc sử dụng trang web này, bao gồm, nhưng không giới hạn, các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, trừng phạt và hậu quả, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web này hoặc nội dung của nó, ngay cả khi CDPH đã được thông báo về khả năng của thiệt hại đó. Bạn đặc biệt thừa nhận và đồng ý rằng CDPH không chịu trách nhiệm cho bất cứ hành vi phỉ báng, xúc phạm hoặc bất hợp pháp nào của bất cứ người dùng nào. Nếu bạn không hài lòng với bất cứ Nội dung nào trên trang web này hoặc với bất cứ điều khoản sử dụng nào của CDPH, biện pháp khắc phục duy nhất và độc nhất của bạn là ngừng sử dụng trang web này.

Có Thể Áp Dụng và Thay Đổi Trong Điều Khoản Sử Dụng

Nếu bất cứ điều khoản nào trong các điều khoản sử dụng này là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc vì bất cứ lý do nào không thể thực thi, thì điều khoản đó sẽ được coi là có thể cắt đứt được từ các điều khoản sử dụng này và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất cứ điều khoản còn lại nào. CDPH có quyền, và bất cứ lúc nào, có thể thay đổi các điều khoản sử dụng này. Nếu CDPH có, CDPH sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng các thay đổi tại đây. Tiếp tục sử dụng trang web này sau khi CDPH đã đăng thông báo về những thay đổi này có nghĩa là bạn đồng ý với các thay đổi. CDPH khuyên bạn thỉnh thoảng nên truy cập lại trang web này để xem lại các điều khoản sử dụng hiện hành.

Trang web này và thông tin chứa trong đó được cung cấp dưới dạng dịch vụ công cộng của Tiểu bang California. Hệ thống này được giám sát để đảm bảo hoạt động đúng, để xác minh chức năng của các tính năng bảo mật áp dụng, và cho các mục đích tương đương. Bất cứ ai sử dụng hệ thống này rõ ràng đồng ý với việc giám sát như vậy. Các nỗ lực trái phép để sửa đổi bất cứ thông tin nào được lưu trữ trên hệ thống này, để đánh bại hoặc phá vỡ các tính năng bảo mật, hoặc sử dụng hệ thống này cho mục đích khác ngoài mục đích của nó đều bị cấm và có thể bị truy tố theo hình sự.

Chính Sách Sử Dụng Này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Tiết Lộ Công Khai

Tại Tiểu bang California, luật pháp tồn tại để đảm bảo rằng chính phủ cởi mở và công chúng có quyền truy cập các hồ sơ và thông tin thích hợp do chính phủ Tiểu Bang sở hữu. Đồng thời, có các trường hợp ngoại lệ đối với quyền công cộng để truy cập các hồ sơ công. Những ngoại lệ này phục vụ các nhu cầu khác nhau bao gồm duy trì sự riêng tư của cá nhân. Cả luật pháp Tiểu Bang và Liên Bang đều cung cấp ngoại lệ.

Tất cả thông tin được thu thập tại trang web này trở thành hồ sơ công cộng có thể được công chúng kiểm tra và sao chép, trừ khi có luật miễn trừ. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa Chính Sách Sử Dụng này và Luật Hồ Sơ Công Cộng, Luật Thực Hành Thông Tin hoặc luật khác quản lý việc tiết lộ hồ sơ, Luật Hồ Sơ Công Cộng, Luật Thực Hành Thông Tin hoặc luật áp dụng khác sẽ quy định.

Photo with no alt text

Quy trách nhiệm cho ngành thuốc lá

California đã bảo vệ mọi người từ các sản phẩm độc hại khác, và đã đến lúc ngành công nghiệp thuốc lá tuân theo các tiêu chuẩn tương tự.