Cai thuốc ngay
Photo with no alt text

Sứ mệnh của chúng tôi

Chúng tôi đã dẫn đầu cuộc chiến bảo vệ người dân California từ ngành thuốc lá trong hơn 30 năm. Vì chúng ta xứng đáng có cuộc sống khỏe mạnh, chi phí chăm sóc sức khỏe thấp hơn, cộng đồng không thuốc lá và môi trường không có chất thải độc hại của ngành thuốc lá. Và trẻ em cần cơ hội lớn lên mà không bị ngành thuốc lá đầu độc tuổi thơ của chúng.1

Hàng ngày, chúng tôi làm việc để khắc phục thiệt hại của ngành thuốc lá và khôi phục quyền được chăm sóc sức khỏe của mọi người dân California.

Photo with no alt text

Chúng tôi đã giữ cho ngành thuốc lá có trách nhiệm trong hơn 30 năm

2000+

chính sách địa phương đã được duyệt để bảo vệ người dân California từ thiệt hại của ngành thuốc lá2

Thấp thứ 2

Tỷ lệ hút thuốc độ tuổi người trưởng thành thấp thứ 23 và là một trong những tỷ lệ hút thuốc lá của thanh niên thấp nhất ở Mỹ.4 Tuy nhiên, sử dụng thuốc lá vẫn là nguyên nhân số 1 gây tử vong có thể ngăn ngừa được ở California và Hoa Kỳ.5

$51.4 tỉ

Giữ $51.4 tỉ đô la trong hơn 30 năm tránh lọt vào túi của ngành thuốc lá6

15.7 tỉ

Giảm 15.7 tỉ gói thuốc lá bán ra trong 30 năm qua7

+1 triệu

Cứu hơn 1 triệu mạng sống8

$500 tỉ

Tiết kiệm 500 tỷ đô la chi phí chăm sóc sức khỏe9

Giảm 42.8%

Tỷ lệ ung thư phổi và phế quản giảm 42.8% tại California10
Photo with no alt text
Photo with no alt text
Photo with no alt text
Photo with no alt text

Một trong những hiểu biết thực sự mà UNDO đã có ngay từ đầu là hút thuốc là một hành vi được xây dựng trong xã hội… Thẻ bóng chày được phát minh bởi các công ty thuốc lá. Họ muốn liên kết thuốc lá với thể thao và bình thường hóa nó.

Tiến sĩ Stan Glantz - Giám đốc (đã nghỉ hưu), UCSF Center for Tobacco Control Research and Education

Bởi vì cách ngành thuốc lá nhắm mục tiêu vào một số nhóm dân cư nhất định, UNDO đã kiên định rằng họ không muốn bỏ lại bất kỳ nhóm nào.

Dr. Tim McAfee - cựu Giám Đốc, CDC’s Office of Smoking and Health

Tôi từ chối chấp nhận ý tưởng rằng những sản phẩm này sẽ ở bên chúng ta mãi mãi.

Dr. Ruth Malone - Cựu Giáo Sư, Department of Social and Behavioral Sciences, UCSF

Nếu không ai hút thuốc, chúng tôi sẽ không có việc làm nữa. Và đó sẽ là một thay thế tuyệt vời.

Jackie Kaslow - Giám Đốc Chương Trình, Red Medicine Tobacco Prevention Project
Photo with no alt text

Quy trách nhiệm cho ngành thuốc lá

California đã bảo vệ mọi người từ các sản phẩm độc hại khác,1112 và đã đến lúc ngành thuốc lá phải tuân theo các tiêu chuẩn tương tự.
 1. Gentzke AS, Creamer M, Cullen KA, et al. Vital Signs: Tobacco Product Use Among Middle and High School Students — United States, 2011–2018. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2019;68(6):157-164. doi:10.15585/mmwr.mm6806e1.
 2. American Nonsmokers Rights Foundation. U.S. Tobacco Control Laws Database. no-smoke.org. https://no-smoke.org/materials-services/lists-maps/. Accessed March 3, 2022.
 3. CDC. Behavioral Risk Factor Surveillance System Overview. 2020.
 4. https://www.cdc.gov/healthyyouth/data/yrbs/results.htm.
 5. U.S. Department of Health and Human Services, Office of the Surgeon General. Surgeon General Priority: Tobacco. hhs.gov. https://www.hhs.gov/surgeongeneral/priorities/tobacco/index.html. Reviewed May 14, 2019. Accessed March 23, 2022.
 6. Lightwood J, Anderson S. Health Care Cost Savings Attributable to the California Tobacco Control Program, 1989 to 2018. San Francisco, CA: Department of Clinical Pharmacy, School of Pharmacy, University of California, San Francisco;2020.
 7. Lightwood J, Anderson S. Health Care Cost Savings Attributable to the California Tobacco Control Program, 1989 to 2018. San Francisco, CA: Department of Clinical Pharmacy, School of Pharmacy, University of California, San Francisco;2020.
 8. California Department of Public Health. California’s Award Winning Tobacco Control Program Marks Its 20th Anniversary [press release]. April 7, 2009. Accessed March 24, 2020.
 9. Lightwood J, Anderson S. Health Care Cost Savings Attributable to the California Tobacco Control Program, 1989 to 2018. San Francisco, CA: Department of Clinical Pharmacy, School of Pharmacy, University of California, San Francisco;2020.
 10. California Cancer Registry 1989 vs California Cancer Registry 2017. https://cancer-rates.info/ca/.
 11. Governor Newsom Signs Legislation Making California First in the Nation to Ban Toxic Chemicals in Cosmetics [press release]. gov.ca.gov. https://www.gov.ca.gov/2020/09/30/governor-newsom-signs-legislation-making-california-first-in-the-nation-to-ban-toxic-chemicals-in-cosmetics/. Published September 30, 2020. Accessed March 23, 2022.
 12. Landmark California law bans 'forever chemicals' in products for infants, children [press release]. ewg.org. https://www.ewg.org/news-insights/news-release/2021/10/landmark-california-law-bans-forever-chemicals-products-infants. Published October 5, 2021. Accessed March 23, 2022.