Cai thuốc ngay
Huỷ Hoại Môi Trường

Hút thuốc lá ảnh hưởng đến tất cả chúng ta như thế nào qua tác động môi trường

Xuất bản Apr 15, 2022
Photo with no alt text

Các sản phẩm thuốc lá tác động tiêu cực và gây hại đến môi trường của chúng ta. Đầu lọc thuốc lá không chỉ gây phiền toái mà còn là chất thải độc hại. Chúng chứa các chất hóa học làm ô nhiễm nguồn nước và đất ngầm và gây hại cho động vật hoang dã.12 Thuốc lá còn cháy bị vất bỏ có thể gây ra hỏa hoạn, phá hủy nhà cửa và đất đai.3 Thu dọn rác thải thuốc lá cũng tốn kém vô cùng – một thực trạng vẫn tiếp tục gia tăng mỗi năm.

Đầu lọc thuốc lá là loại rác được tìm thấy nhiều nhất trên các đường cao tốc và bãi biển tại California.

Tiểu bang chi hơn 9 tỷ đô la mỗi năm cho các chi phí y tế liên quan đến thuốc lá. Thêm 8.5 tỷ đô la mỗi năm bị thất thoát vì hiệu suất làm việc giảm từ việc nhân viên hút thuốc trong giờ giải lao, bệnh tật và tử vong gia tăng.4

Hãy cùng gìn giữ vẻ đẹp thiên nhiên của California và bảo vệ sức khỏe của người dân bằng cách loại bỏ tác động của thuốc lá.

  1. Novotny, Lum, Smith, Wang, & Barnes, "Cigarettes Butts and the Case for an Environmental Policy on Hazardous Cigarette Waste." International Journal of Environmental Research and Public Health. 2009 May; 6(5): 1691-1705.
  2. Register, Kathleen. "Cigarette Butts as Litter - Toxic as Well as Ugly." Underwater Naturalist Bulletin of the American Littoral Society. 25(20), August 2000.
  3. American for Nonsmokers' Rights, "Tobacco Environmental Toll." ANR Update, 27(4), Winter 2008.
  4. Centers for Disease Control and Prevention, "Smoking-Attributable Mortality, Morbidity, and Economic Costs (SAMMEC)".

Khám phá bằng chủ đề

Ngành thuốc lá chi hàng tỷ đô la cho những chiến thuật tiếp thị đầy toan tính và gây ảnh hưởng chính trị để họ có thể thu lợi từ cái chết và bệnh tật.
Tìm hiểu thêm
Đối với những người không sử dụng thuốc lá, vẫn có thể hứng những hậu quả chết người.
Tìm hiểu thêm
Ngành công nghiệp này xem thanh thiếu niên là “khách hàng thay thế” của họ. Ngành thuốc lá lôi kéo họ vào đường nghiện ngập và bệnh tật suốt đời.
Tìm hiểu thêm
Ngành công nghệ phân biệt chủng tộc này cố ý nhắm vào một số cộng đồng với những chiến lược quảng cáo và thông điệp lôi kéo chết người.
Tìm hiểu thêm
Không ai an toàn trước sự huỷ hoại môi trường16 và rủi ro sức khỏe từ chất thải thuốc lá và ô nhiễm nhựa.
Tìm hiểu thêm
Photo with no alt text

Quy trách nhiệm cho ngành thuốc lá

California đã bảo vệ mọi người từ các sản phẩm độc hại khác, và đã đến lúc ngành công nghiệp thuốc lá tuân theo các tiêu chuẩn tương tự.